• Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cù Lao Dung lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phấn đấu đến năm 2025, huyện Cù Lao Dung đạt chuẩn huyện nông thôn mới

31/07/2020 16:25 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 31/07/2020 | 16:25

STO - Sau gần 3 ngày (29 - 31-7) làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, chiều ngày 31-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cù Lao Dung lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp và bế mạc tại Trung tâm Văn hóa hội nghị huyện. Dự phiên bế mạc, có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phan Thanh Mừng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Ngọc Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quận - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Sóc Trăng; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (chỉ đạo huyện Cù Lao Dung); đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cù Lao Dung qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: M.Linh

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 38 đồng chí (khuyết 1 đồng chí). Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cù Lao Dung khóa XIII đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí; đồng chí Võ Thanh Quang được bầu giữ chức danh Bí thư Huyện ủy; bầu 2 phó bí thư huyện ủy gồm: Trần Văn Nguyên, Nguyễn Thành Công. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. 

 

Các đại biểu nghiên cứu danh sách ứng cử Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: M.Linh

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: M.Linh

Đại hội đã biểu quyết thông Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quán triệt phương châm chỉ đạo trong suốt nhiệm kỳ “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, trong 5 năm tới, Đảng bộ và nhân dân huyện Cù Lao Dung tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị; tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo sự chuyển biến căn bản trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, đưa kinh tế nông nghiệp phát triển theo chiều sâu gắn với thị trường tiêu thụ và hiệu quả sản xuất; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác, hợp tác xã; chú trọng phát triển nguồn nhân lực; sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Cù Lao Dung đạt chuẩn huyện nông thôn mới.  

  

  Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cù Lao Dung, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội. Ảnh: M.Linh

 

Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội. Ảnh: M.Linh

Theo đó, phấn đấu thực hiện 20 chỉ tiêu cụ thể như: diện tích gieo trồng cây hàng năm 10.600ha (diện tích đất 6.000ha), trong đó, diện tích mía dưới 2.000ha, sản lượng 240.000 tấn/năm; màu 8.600ha (diện tích đất 4.000ha). Diện tích cây lâu năm 6.000ha. Diện tích thả nuôi thủy sản 4.100ha (diện tích đất thủy sản 2.182ha), trong đó, diện tích nuôi tôm 3.500ha, thủy sản khác 600ha; tổng sản lượng thủy hải sản khai thác và nuôi trồng 34.600 tấn/năm (trong đó nuôi trồng 29.600 tấn). Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (giá so sánh năm 2010) 4.087,5 tỉ đồng (tăng 25% so năm 2020). Giá trị sản phẩm thu hoạch 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đến cuối nhiệm kỳ đạt 250 triệu đồng. Hàng năm, có trên 85% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ; hàng năm Đảng bộ huyện được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hàng năm, có trên 85% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và có dưới 1,5% đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Đến cuối nhiệm kỳ kết nạp 420 đảng viên…

 Tặng hoa và quà cho các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: M.Linh

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, Đảng bộ huyện cũng đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ đảng viên. Đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống tác động biến đổi khí hậu; huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; đảm bảo tiến độ triển khai các công trình, dự án trên địa bàn. Tiếp tục đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; phát huy giá trị văn hóa lịch sử gắn với phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Ứng dụng, phát triển và chuyển giao khoa học - công nghệ; thực hiện tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, ứng dụng thành tựu mới về khoa học và công nghệ, nhất là trong phát triển nông nghiệp, tạo ra động lực phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp của huyện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Ảnh: M.Linh

2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới là: Chú trọng phát triển nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học - kỹ thuật, công chức, viên chức đảm bảo tiêu chuẩn theo từng chức danh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp. Đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm công vụ; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đồng chí Võ Thanh Quang - Bí thư Huyện ủy phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: M.Linh

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Võ Thanh Quang - Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung khẳng định, với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội đã hoàn thành chương trình đề ra và diễn ra thành công tốt đẹp. Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong huyện quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

M.Linh

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: