• Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng

Phấn đấu đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững

14/10/2020 06:01 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 14/10/2020 | 06:01

STO - Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã phát huy tốt đoàn kết thống nhất, nỗ lực, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, ổn định; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những thành tựu quan trọng. Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025, phóng viên Báo Sóc Trăng đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và định hướng phát triển cho nhiệm kỳ tới.

Phóng viên: Thưa đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, xin đồng chí khái quát những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân Sóc Trăng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua?

Đồng chí Lâm Văn Mẫn: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức do khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình biển Đông và khu vực diễn biến phức tạp; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch Covid-19 lan rộng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân… nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và với tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, dân chủ, khắc phục khó khăn, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Trong 24 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra, 18 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, có 2 chỉ tiêu cơ bản đạt nghị quyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 đột phá chiến lược và tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được những kết quả tích cực. Chỉ số cải cách hành chính tiếp tục tăng hạng qua các năm; công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực được quan tâm thực hiện. Kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 6,15%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 là 2.110 USD. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch có bước phát triển theo hướng khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật. Năng suất, sản lượng lúa vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó, sản lượng lúa đặc sản chiếm 52% tổng sản lượng, tăng 16,3% so năm 2015, vượt 9% chỉ tiêu nghị quyết; lúa ST24 được vinh danh trong “Top 3 Gạo ngon nhất thế giới”, giải nhất “Gạo ngon thương hiệu Việt” tại Festival Lúa gạo Việt Nam lần 3; gạo ST25 đạt giải nhất cuộc thi “Gạo ngon thế giới” 2019.

Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án chuyển đổi sản xuất; một số mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với xuất khẩu bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được tập trung chỉ đạo, đến nay đã có 99 sản phẩm được xếp các hạng, vượt 282% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chăn nuôi phát triển theo hướng chuyển từ chăn nuôi nhỏ, lẻ sang chăn nuôi tập trung, góp phần nâng cao tỷ trọng ngành chăn nuôi trong khu vực I từ 11,5% năm 2015 lên 15,9% năm 2019.

Với quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực, đồng thuận trong Đảng bộ và nhân dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đến nay, huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới và TX. Ngã Năm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 62,5% (chỉ tiêu nghị quyết trên 50% tổng số xã); 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế của tỉnh, như: chế biến nông sản, thủy sản xuất khẩu, sản xuất hàng tiêu dùng, may mặc, năng lượng... Tỉnh có sự chủ động, tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, không để xảy ra ca mắc Covid-19 trên địa bàn; qua đó, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp phát triển. Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thương mại, dịch vụ tiếp tục có tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 là 40.000 tỉ đồng, tăng trên 1,9 lần so với năm 2015, tăng trưởng bình quân đạt 13,2%/năm. Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 ước thực hiện 900 triệu USD, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết, tốc độ tăng trưởng bình quân 11,2%/năm.

Tỉnh triển khai nhiều giải pháp thu hút, ưu đãi đầu tư; qua đó, tình hình thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, nhiều nhà đầu tư lớn, tiềm năng đến tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh. Nhiều công trình, dự án trọng điểm đã và đang được triển khai đầu tư, góp phần tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được nâng lên. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực; bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 3%/năm, trong đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo Khmer trên 4%/năm. Ước đến cuối năm 2020, toàn tỉnh còn 9.282 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,87%, trong đó, có 5.600 hộ nghèo Khmer, chiếm tỷ lệ 5,55%. Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, nhưng với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tỉnh đã tích cực huy động các nguồn vốn, hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công vào giữa năm 2019.

Phóng viên: Bên cạnh nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội thì công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Đảng bộ tỉnh quan tâm thực hiện và đạt kết quả ra sao, thưa đồng chí?     

Đồng chí Lâm Văn Mẫn: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh đã tập trung thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương, tạo chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tiếp tục được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể được đổi mới theo hướng sát với cơ sở, chăm lo thiết thực quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Phóng viên: Thưa đồng chí, bên cạnh những thành tựu đạt được, trong thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua còn những hạn chế, yếu kém gì?

Đồng chí Lâm Văn Mẫn: Bên cạnh những thành tựu đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII cũng còn một số mặt hạn chế, khó khăn nhất định:

Còn 4/24 chỉ tiêu nghị quyết thực hiện khó đạt, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; GRDP bình quân đầu người; sản lượng thủy, hải sản; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội. Thực hiện 3 đột phá chiến lược có mặt còn hạn chế; việc hiện đại hóa nền hành chính còn chậm. Chất lượng nguồn nhân lực nhìn chung còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu. Kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động thương mại, nhất là ở khu vực nông thôn còn yếu kém.

Quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ, chất lượng tăng trưởng còn thấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Sản xuất nông nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh; liên kết sản xuất, tiêu thụ thiếu bền vững. Phát triển công nghiệp chưa đạt yêu cầu, chưa thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Công tác triển khai đầu tư các dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp, các nhà máy nhiệt điện, điện gió và thực hiện một số công trình, dự án còn chậm tiến độ. Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh tiếp tục giảm thứ hạng qua các năm.

Chất lượng đào tạo nghề còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của xã hội. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là ở đồng bào dân tộc thiểu số. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp. Tệ nạn xã hội, ma túy, tín dụng đen chưa được ngăn chặn, đẩy lùi.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên một số mặt còn hạn chế; tính đảng, tính chiến đấu trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở một số nơi chưa cao. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy ở một số cơ quan, đơn vị chưa hiệu quả, chưa gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có mặt còn hạn chế.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kinh nghiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020?

Đồng chí Lâm Văn Mẫn: Để đạt được những kết quả tích cực trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh đã rút ra một số kinh nghiệm quan trọng trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đó là:

Thứ nhất, phải có quyết tâm chính trị cao; bám sát chỉ đạo của Trung ương; hành động quyết liệt, trách nhiệm, vừa xem trọng tính toàn diện, nhưng có tập trung dồn sức cho những lĩnh vực then chốt, nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá, tạo động lực phát triển.

Thứ hai, giải quyết hài hòa lợi ích chính đáng của các tầng lớp trong xã hội với những bước đi phù hợp, khả thi. Xây dựng, phát triển, nhân rộng những điển hình tiên tiến, nhân tố mới tích cực trên các lĩnh vực; sự đồng thuận xã hội, sức mạnh đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân.

Thứ ba, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng và củng cố hệ thống chính trị với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường.

Thứ tư, chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có quyết tâm, năng động, sáng tạo, có đủ phẩm chất, năng lực. Đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Thứ năm, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phong cách quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng khoa học, sâu sát cơ sở; xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Phóng viên: Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV sẽ xem xét, đề ra định hướng và giải pháp gì để đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển trong thời gian tới?

Đồng chí Lâm Văn Mẫn: Để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được; khắc phục những mặt hạn chế, khó khăn, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV xem xét, thống nhất mục tiêu tổng quát trong 5 năm 2020 - 2025 là: “Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người bằng bình quân khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.

Đồng thời, đề ra 23 chỉ tiêu cụ thể; 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; 5 nhiệm vụ trọng tâm; 3 đột phá để phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Để thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII xây dựng dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình đại hội xem xét, cho ý kiến; theo đó, Chương trình đề xuất 20 nhiệm vụ được cụ thể hóa bằng 3 nghị quyết chuyên đề, 13 đề án, 1 kế hoạch, 1 kết luận và 2 nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực sẽ được ban hành và triển khai trước nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin tưởng và kỳ vọng rằng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV sẽ mở ra thời kỳ phát triển mới với tương lai tươi sáng hơn; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ cùng với quân và dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết trong toàn Đảng bộ và nhân dân; thống nhất ý chí và hành động, thi đua thực hiện các phong trào hành động cách mạng, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng phát triển.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí và chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

QUỐC KIÊN (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: