• Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cù Lao Dung lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra

30/07/2020 12:45 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 30/07/2020 | 12:45

STO - Sáng ngày 30-7, tại Trung tâm Văn hóa hội nghị huyện, Đảng bộ huyện Cù Lao Dung đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có các đồng chí: Trần Văn Chuyện - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện qua các thời kỳ cùng 200 đại biểu chính thức đại diện cho trên 2.500 đảng viên trong Đảng bộ về dự đại hội.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: M.Linh

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cù Lao Dung đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nổi bật, huyện tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Qua đó, huyện đã chuyển đổi 3.897ha đất trồng mía kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái 1.796ha, rau màu 998ha và nuôi thủy sản 1.103ha… góp phần nâng cao giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và thủy sản bình quân đạt 152 triệu đồng/ha/năm, tăng 42 triệu đồng so với trước, đạt 101,33% nghị quyết. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển, tăng trưởng bình quân 6,40%/năm. Thương mại - dịch vụ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước thực hiện 3.100 tỉ đồng, đạt 103,33% chỉ tiêu nghị quyết. Hoạt động du lịch có bước phát triển, lượng du khách đến tham quan các di tích, các điểm du lịch bình quân 24.000 lượt khách/năm. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo, đề cao vai trò của tổ chức đảng và tinh thần tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Kết quả, đến nay có 4/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu ngân sách hành năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: M.Linh

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng được nâng lên, tỷ lệ huy động học sinh các cấp ra lớp, tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp và đại học ngày càng tăng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả tích cực. Hệ thống y tế tiếp tục được cải thiện, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được huyện quan tâm thực hiện tốt. Công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo được chú trọng. Trong 5 năm, toàn huyện đã xây dựng, sửa chữa 662 căn nhà cho các đối tượng bức xúc về nhà ở từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa, với tổng kinh phí gần 43 tỉ đồng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo… Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 17,04% (năm 2015) giảm còn 2,71% (cuối năm 2019); 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế (theo chính sách xã đảo). Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tăng cường lãnh đạo cấp ủy trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữa vững, ổn định; công tác quốc phòng - quân sự địa phương được thực hiện tốt.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: M.Linh

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng quan tâm công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, chặt chẽ gắn với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện tốt, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm chỉ đạo, trong 5 năm đã phát triển mới 661/650 đảng viên, đạt 101,53% nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Đồng chí Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: M.Linh

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, Cù Lao Dung vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Vì vậy, đại biểu đại hội cần tập trung thảo luận sâu, thẳng thắn, nghiêm túc về những hạn chế, yếu kém, phân tích làm rõ những nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc cho công tác lãnh, chỉ đạo để đạt kết quả, thành tích tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

Về mục tiêu, giải pháp trong 5 năm tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, Đảng bộ huyện cần quy hoạch vùng sản xuất phù hợp với vùng sinh thái (mặn, ngọt, lợ), thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường; hình thành chuỗi liên kết, đảm bảo hàng hóa xuất ra phải có thị trường tiêu thụ. Chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình, dự án trên địa bàn, tiếp tục huy động các nguồn lực, ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 100% xã đạt tiêu chí nông thôn mới, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có, huyện tập trung cho phát triển du lịch và xem đây là ngành mũi nhọn trong tương lai, trong đó chú trọng phát triển du lịch đường sông, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch tham quan trải nghiệm cuộc sống cộng đồng. Quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho phát triển nông nghiệp, dịch vụ, du lịch của địa phương. Tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội. Đặc biệt là quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong đó làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong cấp ủy - đây là nhân tố quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện. Kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… nhằm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tỉnh ủy trao bức trướng chúc mừng đại hội. Ảnh: M.Linh

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bức trướng chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cù Lao Dung lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

M.Linh

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: