• Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025

02/06/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 02/06/2020 | 06:00

STO - Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Sóc Trăng đã đạt được nhiều kết quả trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan và hoạt động của các đoàn thể. Với sự đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu cụ thể mà nghị quyết đại hội đã đề ra…

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy đã có được sự thuận lợi đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và của BHXH Việt Nam; sự hỗ trợ và phối hợp đầy trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Giám đốc, trong Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh đã giúp Đảng bộ tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ. Bên cạnh đó, còn có sự đóng góp của công đoàn, chi đoàn và hội cựu chiến binh; đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực nên luôn nỗ lực, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách của mình.

Với sự đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng bộ BHXH tỉnh đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong công tác xây dựng Đảng, các chỉ tiêu về: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí… đều thực hiện đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra, có những chỉ tiêu đạt trên 100% kế hoạch đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt hạ quyết tâm. Ảnh: Quang Bình

Kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ qua đã tác động và tạo được sự chuyển biến cụ thể trong nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Cụ thể, đơn vị đảm bảo tiết kiệm được hơn 10% chi phí quản lý bộ máy để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị; thủ tục hành chính đã được công khai, minh bạch hơn và luôn hướng đến sự cải cách; hầu hết công chức, viên chức và người lao động đều thể hiện được tinh thần trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những hạn chế trong chấp hành giờ giấc, thái độ phục vụ… đã cơ bản được khắc phục.

Trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 10-10-2013 về nâng cao vai trò tổ chức cơ sở đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đơn vị sự nghiệp của Đảng ủy Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy BHXH tỉnh đã phối hợp với Ban Giám đốc lãnh đạo đội ngũ đảng viên và quần chúng trong cơ quan thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao (đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra).

Cụ thể, công tác thu năm 2019, toàn tỉnh thu được 2.127 tỉ đồng, đạt 101,46% kế hoạch BHXH Việt Nam giao (tăng 0,6 lần so với năm 2015); công tác khai thác phát triển đối tượng về BHXH bắt buộc, đã khai thác được 63.217 người, đạt 99,83% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2019 (tăng 0,3 lần so với năm 2015); về BHXH tự nguyện, đã khai thác được 4.039 người, đạt 106,21% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2019 (tăng gần 5 lần so với năm 2015); về BHTN, đã khai thác 55.085 người, đạt 100,20% kế hoạch BHXH Việt Nam giao (tăng 0,3 lần so với năm 2015); về BHYT, đã tham gia 1.275.826 người, đạt 99,76% kế hoạch BHXH Việt Nam giao (tăng 0,3 lần so với năm 2015).

Song song đó, đã tổ chức chi trả an toàn chế độ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền 1.847 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 101,94% so với dự toán giao (tăng hơn 1 lần so với năm 2015); thực hiện giám định thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT 4.154.754 lượt (tăng hơn 0,5 lần so với năm 2015); tổng chi KCB BHYT 1.478 tỉ đồng (tăng 1,66 lần so với năm 2015).

Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động, BHXH tỉnh luôn chú trọng đến công tác cải cách thủ tục hành chính và công tác này luôn được thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, như: công khai, minh bạch thủ tục hồ sơ, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực quản lý, chuyển đổi tác phong phục vụ…

Phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, mới đây, Đảng ủy BHXH tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 thành viên; Giám đốc BHXH tỉnh Đàm Lực Sĩ được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy và đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ BHXH tỉnh đề ra mục tiêu chung là: “Xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy vai trò của các đoàn thể; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác phát triển đảng viên; tăng cường lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, củng cố, nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ và từng đảng viên; tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên ổn định tư tưởng, an tâm công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, cơ quan”.

Để đạt được mục tiêu trên, cấp ủy phối hợp với Ban Giám đốc để lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, bám sát sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; phối hợp tốt với các sở, ban ngành có liên quan triển khai thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT; phấn đấu đạt các chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH… Tập trung chỉ đạo chuyển đổi triệt để sang tác phong phục vụ; cải cách thủ tục hành chính trên nền tảng áp dụng công nghệ thông tin theo sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam; phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của đơn vị; xây dựng cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hóa.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Đàm Lực Sĩ cho biết: “Phát huy kết quả thành công của đại hội, Đảng bộ BHXH tỉnh quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội đảng viên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực sự đi vào cuộc sống, trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nghị quyết đại hội đến từng đảng viên, công chức, viên chức; xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể...”.

Quang Bình

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: