• Chính quyền

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 06/12/2018 | 09:58

STO - Thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, chiều ngày 5-12, tại kỳ họp thứ 12, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND bầu, gồm 6 chức vụ thuộc HĐND tỉnh và 23 chức vụ thuộc UBND tỉnh.

Trong buổi làm việc sáng ngày 6-12 của kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh đã công bố kết quả và ra nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó, người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là 46/49 phiếu, chiếm tỷ lệ 90,20% tổng số đại biểu HĐND tỉnh; người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là 16/49 số phiếu, chiếm 31,37%, tổng số đại biểu HĐND tỉnh. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đều có số phiếu tín nhiệm cao với tỷ lệ từ 62% đến trên 84%.

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: Tấn Phát

Chủ tọa kỳ họp khẳng định: việc lấy phiếu tín nhiệm đã được các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Người được lấy phiếu tín nhiệm đã gửi báo cáo, bảng kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ, đúng thời gian quy định; có giải trình các nội dung rõ ràng.

Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh; đồng thời, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm:

KHỐI HĐND TỈNH

1. Ông Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch HĐND tỉnh

Tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 90,2% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 2 phiếu (chiếm 3,92% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,96% tổng số đại biểu HĐND)

2. Ông Phan Thanh Mừng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 80,39% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 7 phiếu (chiếm 13,72% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,96% tổng số đại biểu HĐND)

3. Ông Thạch Thal - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 76,47% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 9 phiếu (chiếm 17,64% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,96% tổng số đại biểu HĐND)

4. Bà Phan Thị Xinh Hưởng - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 72,55% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 23,53% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND)

5. Bà Bùi Thị Tuyết Hạnh - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 68,62% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 27,45% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND)

6. Ông Nguyễn Bá Nhiệm - Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

Tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 66,67% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 27,45% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: phiếu (chiếm 1,96% tổng số đại biểu HĐND)

KHỐI UBND TỈNH

1. Ông Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh

Tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 80,39% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 7 phiếu (chiếm 13,73% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,96% tổng số đại biểu HĐND)

2. Ông Lê Thành Trí - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 84,31% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 6 phiếu (chiếm 11,76% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND)

3. Ông Lê Văn Hiểu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 62,74% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 29,41% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 2 phiếu  (chiếm 3,92% tổng số đại biểu HĐND)

4. Ông Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 62,74% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 29,41% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 3,92% tổng số đại biểu HĐND)

5. Ông Trần Văn Lâu - Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

Tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 72,54% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 23,52% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND)

6. Ông Lê Minh Quang - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

Tín nhiệm cao: 14 phiếu (chiếm 27,45% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 37,25% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 16 phiếu (chiếm 31,37% tổng số đại biểu HĐND)

7. Ông Lâm Hoàng Nghiệp - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 66,67% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 23,52% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 5,88% tổng số đại biểu HĐND)

8. Ông Chung Thanh Tâm - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

Tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 47,05% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 41,17% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 7,84% tổng số đại biểu HĐND)

9. Ông Võ Văn Chiêu - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương

Tín nhiệm cao: 17 phiếu (chiếm 33,33% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 43,13% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 10 phiếu (chiếm 19,6% tổng số đại biểu HĐND)

10. Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

Tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 56,86% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 31,37% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 4 (chiếm 7,84% tổng số đại biểu HĐND)

11. Ông Trần Quốc Thống - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

Tín nhiệm cao: 25 (chiếm 49,01% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 22 (chiếm 43,13% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 2 (chiếm 3,92% tổng số đại biểu HĐND)

12. Ông Trần Ngọc Ẩn - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 41,17% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 45,09% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 5 phiếu (chiếm 9,8% tổng số đại biểu HĐND)

13. Ông Lương Minh Quyết - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 37,25% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 39,21% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 10 phiếu (chiếm 19,6% tổng số đại biểu HĐND)

14. Ông Trần Minh Lý - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tín nhiệm cao: 16 phiếu (chiếm 31,37% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 43,13% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 11 phiếu (chiếm 21,56% tổng số đại biểu HĐND)

15. Ông Trương Hoài Phong - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế

Tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 52,94% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 37,25% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: phiếu (chiếm 5,88% tổng số đại biểu HĐND)

16. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hà - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 47,05% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 41,17% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 7,84% tổng số đại biểu HĐND)

17. Ông Lý Bình Cang - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc

Tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 58,82% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 31,37% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 5,88% tổng số đại biểu HĐND)

18. Bà Vũ Thị Hiếu Đông - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 35,29% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 33,33% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 14 (chiếm 27,45% tổng số đại biểu HĐND)

19. Ông Dương Quốc Việt - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 39,21% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 43,13% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 7 phiếu (chiếm 13,73% tổng số đại biểu HĐND)

20. Ông Dương Quốc Việt - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng

Tín nhiệm cao: 13 phiếu (chiếm 25,49% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 26 phiếu (chiếm 50,98% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 10 phiếu (chiếm 19,6% tổng số đại biểu HĐND)

21. Ông Quách Hoàng Sáu - Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

Tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 41,17% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 39,21% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 8 phiếu (chiếm 15,68% tổng số đại biểu HĐND)

22. Ông Trần Hoàng Phong - Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 41,17% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 35,29% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 10 phiếu (chiếm 19,6% tổng số đại biểu HĐND)

23. Ông Lê Hoàng Điện - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 54,9% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 37,25% tổng số đại biểu HĐND)

Tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 3,92% tổng số đại biểu HĐND)

Q.K

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Nam - Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: