• Chính quyền

Sóc Trăng

Sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

13/10/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 13/10/2020 | 06:00

STO - Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị là nhiệm vụ không dễ nhưng bắt buộc phải thực hiện đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhằm tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, khắc phục sự cồng kềnh, phình to của bộ máy, giảm chi ngân sách nhà nước… Với sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, bộ máy chính trị của tỉnh từng bước được đổi mới, tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

Theo đó, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện đạt mục tiêu nghị quyết đề ra, trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác học tập, quán triệt sâu sắc, nghiêm túc đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất về hành động. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 08-ĐA/TU làm cơ sở để các cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị phù hợp với thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là sự đồng tình, ủng hộ cao từ chính những cán bộ, công chức, viên chức được tinh giản. Song song đó, tỉnh chú trọng thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động sau khi sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy tổ chức đúng quy định và đảm bảo quyền lợi.

Huyện Mỹ Xuyên thực hiện nhiều mô hình kiêm nhiệm trong phân công cán bộ, nhằm tinh gọn bộ máy. Ảnh: H.LAN

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 95 đầu mối. Cụ thể, qua rà soát, sắp xếp nhiều đầu mối bên trong các cơ quan tham mưu, đơn vị giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, đã giảm 21 phòng và tương đương trực thuộc địa phương, cơ quan, đơn vị. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp tỉnh. Tỉnh thành lập 3 chi cục thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất các chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh. Cấp tỉnh đã sắp xếp 8 ban quản lý dự án (1 ban thuộc UBND tỉnh, 7 ban thuộc các sở, ngành) thành 2 ban trực thuộc UBND tỉnh; cấp huyện sắp xếp 13 ban thành 11 ban, giảm 2 ban. Hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành lập Đảng bộ Các cơ quan và Doanh nghiệp…

Để giảm được số lượng lãnh đạo quản lý các cấp, tỉnh đẩy mạnh thực hiện mô hình nhất thể hóa các chức danh như: bí thư đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp huyện, trưởng ban tuyên giáo cấp ủy đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp huyện. Đối với cấp xã, thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư, chủ tịch UBND xã; phó bí thư xã kiêm chủ tịch ủy ban MTTQ xã. Hiện tỉnh cũng thực hiện đạt 100% là 775/775 ấp, khóm đồng chí bí thư chi bộ đồng thời trưởng ban nhân dân ấp, khóm. Qua đó, góp phần giảm nhiều chức danh lãnh đạo quản lý các cấp.

Đối với lãnh đạo quản lý tại tổ chức hành chính cấp tỉnh giảm 59 người (trong đó lãnh đạo quản lý cấp sở, ban ngành tương đương giảm 10, từ 123 xuống còn 113; lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương cấp tỉnh giảm 49, từ 434 xuống còn 385 người). Số lượng lãnh đạo quản lý tại tổ chức hành chính cấp huyện giảm 94 người (trong đó lãnh đạo quản lý cấp huyện giảm 14 người, từ 101 xuống còn 87 người; lãnh đạo quản lý cấp phòng, ban và tương đương giảm 80 người). Riêng lãnh đạo quản lý tại đơn vị sự nghiệp giảm 83 người, trong đó, số lượng lãnh đạo quản lý chủ yếu tập trung giảm tại khối giáo dục và đào tạo, khối giáo dục và nghề nghiệp và khối y tế.

Việc thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh giúp hạn chế việc đi lại, tránh phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, một phần trong kế hoạch sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị của tỉnh. H.LAN

Bên cạnh đó, tỉnh thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện tinh giản biên chế 793 người (trong đó, tinh giản do sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự 295 người; do cơ cấu vị trí việc làm 124 người; chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn 107 người; do phân loại, đánh giá 243 người và các trường hợp khác là 24 người); nghỉ hưu đúng tuổi 917 người; số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập giảm 4.293 người; đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ giảm 2.557 người, đạt 106,19% so với yêu cầu tối thiểu của giai đoạn 2015 - 2021. Tỷ lệ tinh giản biên chế trong cơ quan Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội (cấp huyện, cấp tỉnh) đạt 95,58%; tỷ lệ tinh giản biên chế trong cơ quan nhà nước (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đạt 91,03% so với tổng biên chế phải giảm đến năm 2021.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cũng được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện tốt, giúp đội ngũ cán bộ nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu vị trí việc làm, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh qua thời gian thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW là tạo động lực, tiền đề quan trọng cho tỉnh tiếp tục triển khai thành công kế hoạch đã đề ra trong nhiệm kỳ tiếp theo, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị của tỉnh trong thời gian tới.

H.LAN

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: