• Chính quyền

Sóc Trăng xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả, thân thiện

28/06/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 28/06/2020 | 06:00

STO - Qua 10 năm thực hiện Chương trình Tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thủ tục hành chính (TTHC) ngày càng được đơn giản hóa; tỉnh đã đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong CCHC… từng bước đưa nền hành chính của tỉnh theo hướng nền hành chính phục vụ, tạo lòng tin cho nhân dân và doanh nghiệp, giúp các cơ quan hành chính nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Tập trung cho công tác chỉ đạo, điều hành

Xác định công tác CCHC là 1 trong 3 khâu đột phá thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về tiếp tục đẩy mạnh CCHC; hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch để thực hiện. Trong giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 50 văn bản chỉ đạo điều hành CCHC. Tổ chức nhiều hội nghị, cuộc họp làm việc với nhiều cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện để có những chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh CCHC mà trọng tâm là TTHC đối với các lĩnh vực có liên quan đến doanh nghiệp. 

Ban Chỉ đạo về CCHC tỉnh, địa phương đều được kiện toàn hàng năm, kịp thời lãnh, chỉ đạo CCHC. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cam kết với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện tốt các nhiệm vụ về CCHC, cải thiện môi trường kinh doanh với những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Tỉnh quan tâm bố trí kinh phí triển khai CCHC hàng năm; thực hiện xét thi đua khen thưởng, đánh giá cán bộ, công chức hàng năm gắn với kết quả CCHC. Đặc biệt, từ năm 2013, tỉnh tổ chức thực hiện, triển khai và công bố Chỉ số CCHC các sở, ban ngành và UBND cấp huyện. Chỉ số CCHC cơ bản phản ánh đầy đủ những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị trên từng lĩnh vực. Giá trị trung bình chỉ số có sự cải thiện qua các năm.

Người dân trực tiếp đánh giá chất lượng dịch vụ công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: H.LAN

Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh cũng được đo lường hàng năm, qua đó tỷ lệ hài lòng đạt trên 80%, đã đạt và vượt mục tiêu đặt ra của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 -  2020. Chỉ số mức độ hài lòng được đưa vào chấm điểm xác định chỉ số CCHC và xếp hạng kết quả CCHC giúp cho việc đánh giá kết quả CCHC toàn diện, sát thực chất, phản ánh đầy đủ các yếu tố đầu vào và kết quả đầu ra của CCHC. Tỉnh cũng thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ y tế công lập, giáo dục công trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay. Ngoài ra, 100% UBND cấp huyện quan tâm, chủ động đánh giá kết quả thực hiện CCHC trên địa bàn mình thông qua việc xây dựng, áp dụng Bộ Chỉ số CCHC đối với 100% UBND cấp xã, kể từ năm 2017… đã góp phần thực hiện có hiệu quả công tác CCHC tại tỉnh thời gian qua.

Đơn giản hóa TTHC

Thực hiện Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ, tỉnh tập trung giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và trong các lĩnh vực: đăng ký kinh doanh, lý lịch tư pháp, tài nguyên và môi trường, đăng ký đầu tư, quản lý công sản; triển khai “Đề án liên thông các TTHC: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí”.

Cấp giấy khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại trung tâm y tế. Ảnh: H.LAN

Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương được đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh cắt giảm 87 TTHC, tiết kiệm hàng chục tỉ đồng, với tỷ lệ cắt giảm chi phí đạt 22,63%, tăng so với giai đoạn 2011 - 2015. Ngoài ra, các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã cũng đã chủ động rút ngắn thời gian giải quyết đối với 712 TTHC (trong đó, cấp tỉnh có 267 TTHC, cấp huyện có 279 TTHC, cấp xã có 166 TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC. 

Bên cạnh đó, nhiều giải pháp CCHC được các ngành, các cấp triển khai áp dụng, nổi bật như: “Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh tại nhà thông qua môi trường mạng với các dịch vụ giao tiếp tức thời như Zalo, Skyper, Teamviewer”; “Dịch vụ nhắn tin và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính”; “Cấp giấy khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại trung tâm y tế và trạm y tế”… nhằm hướng tới một nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả và thân thiện. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC

Một kết quả nổi bật của tỉnh khi thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC. Qua 10 năm, hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh được đầu tư trang bị cơ bản đáp ứng yêu cầu trong hoạt động của cơ quan, địa phương; hệ thống mạng nội bộ, hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng đều được kết nối đến các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, cấp xã phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Hiện 100% các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã đều có hệ thống mạng nội bộ và kết nối internet. 100% các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện được kết nối hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh.

Hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống một cửa điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã triển khai đồng bộ đến các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hệ thống một cửa điện tử đã kết nối với cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia, sẵn sàng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm đáp ứng nhu cầu cho người dân và doanh nghiệp; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến phát sinh nhiều ở các lĩnh vực là đăng ký kinh doanh, tư pháp, giao thông vận tải, hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước, nghiệp vụ thuế.

Những kết quả đạt được trong công tác CCHC là minh chứng cho thấy tỉnh đã và đang hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ, từ đó góp phần tích cực trong cải thiện Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 80% và tăng đều hàng năm. Chỉ số CCHC của tỉnh nhờ vậy cũng được cải thiện đáng kể vào năm 2019, với vị trí xếp hạng 19/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, chiếm tỷ lệ 82,03% (tăng 30 bậc so với năm 2016, 8 bậc so với năm 2015). Nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Đây sẽ là động lực để tỉnh tiếp tục có những giải pháp đột phá để triển khai thực hiện công tác CCHC trong giai đoạn tiếp theo, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

H.LAN

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: