70 năm lan tỏa lời kêu gọi thi đua ái quốc

  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 08/06/2018 | 06:01

STO - Cách đây 70 năm, vào ngày 11-6-1948, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra gay go, ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi thi đua là một phẩm chất đạo đức, thể hiện lòng yêu nước của người Việt Nam.

Người nói: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Người chỉ rõ: Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa. Người khẳng định: Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức lôi cuốn, động viên, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và thành tích to lớn trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Thi đua đã thực sự trở thành một động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực. Trên tiền tuyến, các chiến sĩ thi đua chiến đấu lập công; ở hậu phương, nhân dân thi đua tăng gia sản xuất giỏi để vừa diệt giặc đói, diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm. Các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Năm xung phong”, “Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần”, “Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”... đã thực sự trở thành động lực mạnh mẽ và hành động cách mạng thiết thực, góp phần đưa các cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện chống xâm lược đến thắng lợi hoàn toàn, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và đại thắng Mùa Xuân năm 1975.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng phần thưởng cao quý của Nhà nước cho các cá nhân tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV. Ảnh: Q.K

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các phong trào thi đua hướng vào việc giải quyết những nhiệm vụ khó khăn nhất của cả nước và của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

Trong những năm gần đây, chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã được các ngành, các cấp hưởng ứng tích cực, bằng nhiều phong trào thi đua cụ thể, liên tục, thiết thực, có tác động lan tỏa rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, góp phần huy động được nhiều nguồn lực xã hội cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiêu biểu là các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”; “Dạy tốt, học tốt”; “Dân vận khéo”; đặc biệt là ba phong trào thi đua trọng tâm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Từ trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho Nhà nước và xã hội hàng nghìn tỉ đồng; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan tỏa trong cả nước, đến mọi tầng lớp nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể năm 2015. Ảnh: Q.K

Cùng với cả nước, trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, Sóc Trăng cũng đã có nhiều tấm gương anh dũng chiến đấu, nhiều điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, vươn lên làm giàu và nhiều công trình sáng kiến, công trình nghiên cứu khoa học được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Để làm tốt hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua gắn với công việc hàng ngày của mỗi người như lời Bác Hồ dạy và thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2020, Sóc Trăng trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đòi hỏi toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh Sóc Trăng phải tiếp tục thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “càng khó khăn càng phải thi đua”, “người người thi đua”, “ngành ngành thi đua”, “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước. Phát động rộng khắp phong trào thi đua ở các ngành, địa phương gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm; hướng mạnh về cơ sở, cộng đồng dân cư, nhất là khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, nhất là phong trào thi đua trong cộng đồng doanh nghiệp.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và chất lượng khen thưởng; gắn thi đua với khen thưởng, xét khen thưởng phải dựa trên kết quả của phong trào thi đua; khen thưởng phải đảm bảo tính nêu gương, giáo dục và yêu cầu công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời. Chú trọng khen thưởng những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt; khen thưởng đội ngũ trí thức, doanh nhân, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các nhân tố mới ở cơ sở, vùng nông thôn, vùng dân tộc bằng hình thức phù hợp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh khen thưởng các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Q.K

70 năm qua, kể từ Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi, đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tạo nên khí thế thi đua rộng khắp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những phong trào thi đua yêu nước được nhân rộng tạo nên động lực mạnh mẽ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, là dịp để cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, cộng đồng các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Sóc Trăng phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy trí tuệ vượt qua thách thức, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra, đưa Sóc Trăng phát triển nhanh và toàn diện.

Minh Thư

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Nam - Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: