Mốc son 72 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9-1945

  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 01/09/2017 | 09:14

STO - Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9-1945 là sự kiện trọng đại của đất nước; một mốc son chói lọi nhất trong quá trình dựng nước và giữ nước mấy nghìn năm của dân tộc; từ đây đã mở ra một thời đại mới, vẻ vang trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 8-1945 dân tộc Việt Nam đã vùng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc. Ngày 2-9-1945 tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam mới có ý nghĩa lịch sử to lớn, đã đập tan ách thống trị gần một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân tàn bạo; chấm dứt sự tồn tại của chế độ phong kiến lỗi thời, lạc hậu; mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam và các dân tộc thuộc địa bị áp bức, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng nhân loại.

Nối tiếp thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, nhân dân Việt Nam nói chung, tỉnh Sóc Trăng nói riêng đã tiếp tục cuộc đấu tranh với nhiều gian khổ, hy sinh, vượt qua bao chông gai, thử thách giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thu giang sơn về một mối, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới theo con đường xã hội chủ nghĩa. Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trải qua 31 năm (1986 – 2017) đã giành được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, tạo ra thế và lực mới; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Tỉnh Sóc Trăng từ khi tái lập (năm 1992) đến nay đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng lên; quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, tiến bộ.

Bên cạnh những thành tựu to lớn đã giành được, hơn 30 năm đổi mới đất nước, chúng ta vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức: kinh tế có bước phát triển nhưng chưa vững chắc, nợ công tăng nhanh; đời sống của một bộ phận nhân dân còn thấp; tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các tệ nạn xã hội đang gây bức xúc và giảm niềm tin trong nhân dân. Sóc Trăng còn là tỉnh nghèo, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở hạ tầng còn thấp kém, luôn phải đối phó với biến đổi khí hậu, dịch bệnh; tỷ lệ hộ nghèo còn cao (chiếm 15,32%).

Trong tình hình đó, chúng ta càng phát huy cao độ tinh thần Cách mạng Tháng Tám, tinh thần yêu nước, huy động mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới; đoàn kết một lòng, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. Ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tập trung chống tham nhũng, lãng phí, tình trạng suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quyết tâm “phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, “phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Sóc Trăng trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.

Lâm Tấn Hòa

(Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Nam - Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: