Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

21/10/2019 08:34 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 21/10/2019 | 08:34

STO - Sáng ngày 21-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 124 điểm cầu từ tỉnh đến cấp xã để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở. Đồng chí Phan Văn Sáu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo nhanh những nội dung chính và kết quả chủ yếu của Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 7 đến ngày 12-10, tại thủ đô Hà Nội.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: Q.K

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trên để triển khai các bước tiếp theo.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn thông tin, Ban Chấp hành Trung ương tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi). Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ương và góp ý của các cấp ủy, tổ chức đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tại hội nghị lần thứ 11, Trung ương cũng đã thảo luận và cho ý kiến về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào các văn bản: Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 11 khóa XII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2018.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trương Minh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Qua thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11, đồng chí Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị và yêu cầu cấp ủy các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo yêu cầu của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11, tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Q.K

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: