Đại biểu Nguyễn Thanh Thủy (Hậu Giang) cũng đánh giá, thời gian qua, Thanh tra nhà nước, Kiểm toán nhà nước, các cơ quan điều tra trong Công an nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân rất quyết liệt trong công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm về kinh tế và tham nhũng, được cử tri và nhân dân đồng tình đánh giá cao.

Tuy nhiên, đại biểu cũng cho rằng, công tác thi hành án, thu hồi tiền, tài sản thất thoát, tham nhũng còn gặp nhiều khó khăn. Báo cáo của Chính phủ cũng cho thấy, hiện nay công tác thu hồi tiền do tham nhũng và các tội phạm về kinh tế cũng mới chỉ đạt hơn 43%, tức là mới thu hồi được khoảng 15.000 tỉ đồng.

Để công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, hiệu quả hơn, đại biểu Nguyễn Thanh Thủy nhấn mạnh đến việc Chính phủ cần sớm triển khai đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ tốt, kịp thời các dịch vụ hành chính công. Cùng với đó là đẩy mạnh các dịch vụ mua sắm, thanh toán bằng giao dịch điện tử, nhằm hạn chế tiêu dùng tiền mặt, để phòng ngừa tham nhũng hiệu quả hơn; nhất là tăng cường công khai, minh bạch lĩnh vực mua sắm tài sản công, định giá đấu thầu đất đai, tài nguyên, đấu thầu xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước; kể cả việc chi trả đền bù, giải tỏa đất đai cho nhân dân, tiền thi hành án... cũng cần phải tăng cường công tác minh bạch và kiểm soát tốt hơn.

PHƯƠNG HẰNG/Báo QĐND