• Đoàn thể

Thực hiện Chỉ thị số 05 để tự soi, tự sửa

26/05/2020 13:30 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 26/05/2020 | 13:30

STO - Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan và Doanh nghiệp đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở triển khai kịp thời các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến đảng viên, quần chúng. Định kỳ sơ kết, đánh giá, đề ra giải pháp trong thời gian tới và kiểm tra, đôn đốc cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện tốt.

Trong năm 2019, Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở tổ chức cho 100% đảng viên, quần chúng học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 bằng hình thức xem truyền hình trực tiếp và thông qua cuộc họp, sinh hoạt, với chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn 100% cấp ủy cơ sở đảng, căn cứ chuyên đề xác định những việc làm cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để học tập, làm theo Bác. Thể hiện rõ nhất là từng cơ sở đảng đi sâu kiểm điểm những mặt làm được, đánh giá nghiêm túc mặt còn hạn chế, yếu kém và đề ra giải pháp khắc phục, tiến tới mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Tổ chức cơ sở đảng thực hiện Chỉ thị số 05 để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả, các tổ chức đảng thực hiện gắn với nhiệm vụ thường xuyên, như: đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong chi bộ; đổi mới nội dung phương thức hoạt động công tác dân vận theo phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tính tiền phong của cán bộ, đảng viên; nói đi đôi với làm; nâng cao năng suất lao động; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế... Từ đó, cán bộ, đảng viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo được khắc phục, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Năm 2020, trên cơ sở chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cấp ủy cơ sở phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp xác định nội dung công việc cụ thể của chi bộ, đảng bộ cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện. Trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy cơ sở tổ chức kể chuyện, giới thiệu bài viết hoặc gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (liên quan đến chuyên đề học tập). Đồng thời chọn đảng viên báo cáo kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (những việc làm được, chưa được), qua đó cấp ủy có biện pháp chấn chỉnh kịp thời theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 7-8-2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Học tập và làm theo Bác, Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy mạnh công tác phối hợp chăm lo cho người lao động. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Đặc biệt, Đảng bộ Các cơ quan và Doanh nghiệp đã vận dụng thực hiện Chỉ thị số 05 và chủ đề của năm 2020 trong điều kiện diễn ra đại hội đảng các cấp. Điển hình là trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Trong thực hiện cần có tư duy đổi mới, sáng tạo, mạnh dạn tổ chức thực hiện với bước đi chắc chắn, không chủ quan, nóng vội, gắn với phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên và cán bộ chủ chốt trong các tổ chức đảng, cơ quan chính quyền, đoàn thể.

Theo đánh giá của đồng chí Lý Bình Cang - Bí thư Đảng ủy Các cơ quan và Doanh nghiệp, tuy việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở một số chi, đảng bộ còn chậm, vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, đảng viên ở vài cơ quan, đơn vị từng lúc chưa thể hiện rõ. Song, những kết quả đạt được có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Thời gian tới, toàn Đảng bộ sẽ tập trung triển khai học tập, quán triệt để đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác một cách sinh động, sáng tạo, hiệu quả hơn. Tiếp tục lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Xây dựng các tiêu chí, yêu cầu về tư tưởng chính trị, trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên theo phong cách làm việc dân chủ, nói đi đôi với làm.

Phước Liêu

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: