• Đoàn thể

Tiếp tục nâng cao công tác dân vận trong tình hình mới

  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 12/10/2018 | 06:00

STO - Thời gian qua, công tác dân vận của tỉnh tiếp tục có bước đổi mới đúng hướng, phù hợp tình hình thực tế địa phương, đáp ứng được cơ bản lợi ích của đoàn viên, hội viên và của nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra. Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2018), phóng viên Báo Sóc Trăng có cuộc trao đổi với đồng chí Phan Văn Mai - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Phóng viên: Đồng chí có thể khái quát đôi nét về tầm quan trọng của công tác dân vận qua từng giai đoạn cách mạng trong suốt 88 năm qua? 

Đồng chí Phan Văn Mai: Cách đây 88 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, Đảng đã thông qua Luận cương Chính trị, Điều lệ và Nghị quyết về công tác vận động quần chúng. Từ tháng 10-1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận, Mặt trận phản đế đã ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, đất nước giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo Dân vận đăng trên Báo Sự thật số ra ngày 15-10-1949. Vì vậy, vào tháng 10-1999, trên cơ sở đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã quyết định lấy ngày 15-10 hàng năm là Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và là "Ngày Dân vận của cả nước". Trong mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, công tác dân vận luôn có vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từng giai đoạn lịch sử của đất nước, công tác dân vận có những nội dung, phương thức hoạt động khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu chung là tuyên truyền, vận động và tập hợp tất cả các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Phóng viên: Thực hiện các quan điểm chỉ đạo về công tác dân vận của Đảng, công tác dân vận của tỉnh trong thời gian qua đạt được những thành tựu gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Phan Văn Mai: Đối với tỉnh Sóc Trăng, công tác dân vận thời gian qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Tỉnh ủy; đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về công tác dân vận như: Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác tôn giáo trong tình hình mới; Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020... Trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết, các cấp ủy đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Tiêu biểu là triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Xóa đói, giảm nghèo", "Đền ơn, đáp nghĩa", "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"...

Phát huy vai trò hệ thống chính trị cùng thực hiện công tác dân vận.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được các cấp chính quyền quan tâm thực hiện; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; chỉ đạo chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Huy động được nhiều nguồn lực, góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước được củng cố.

Bên cạnh đó, công tác dân vận luôn được Tỉnh ủy quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả, điểm nổi bật của công tác dân vận trong thời gian qua là việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị với nhiều nội dung thiết thực, đa dạng, phong phú, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo thực sự đi vào đời sống. Từ đó huy động được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhiều công trình dự án trọng điểm, qua đó góp phần thay đổi diện mạo của tỉnh.

Huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Phóng viên: Theo đồng chí, công tác dân vận sẽ tập trung vào những vấn đề trọng tâm nào để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới? 

Đồng chí Phan Văn Mai: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy xác định công tác dân vận của Đảng cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng thành chương trình, kế hoạch để chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại địa phương, đơn vị. Công tác dân vận cần bám sát nội dung chương trình hành động của cấp ủy đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền để chủ động xây dựng chương trình hành động. Lấy lợi ích của nhân dân làm nội dung chủ yếu trong hoạt động của mình theo lời dạy Bác Hồ “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. Tích cực tham gia đấu tranh chống tiêu cực và những quan điểm sai trái, lệch lạc, những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. 

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, mặt trận, các đoàn thể các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước yêu cầu nhiệm vụ của Đảng giao, những người làm công tác dân vận tối thiểu cũng phải xây dựng cho mình được những tiêu chí: bản lĩnh, vững vàng, gương mẫu, năng động, sáng tạo, có niềm tin, nhiệt tình và gắn bó với nhân dân để làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho cấp ủy trong công tác dân vận, đó là trách nhiệm to lớn và cũng là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn hiện nay.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Song Lê (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Nam - Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: