• Đời sống xã hội

Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Phát huy vai trò lãnh đạo với tín dụng chính sách xã hội

22/05/2020 11:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 22/05/2020 | 11:00

STO - Làm tốt công tác lãnh đạo thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, tập trung xây dựng chi bộ, đơn vị vững mạnh, Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh là một trong những cơ sở đảng luôn làm tốt công tác xây dựng Đảng, được đảng bộ cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.

Tính đến cuối tháng 4-2020, Chi bộ NHCSXH tỉnh có 21 đảng viên, trong đó có 11 đảng viên nữ. Thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ NHCSXH tỉnh cũng nằm trong bối cảnh chung của đất nước và tỉnh Sóc Trăng khi có nhiều thuận lợi cơ bản, như: kinh tế - xã hội có bước tăng trưởng; hệ thống chính trị được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo; thị trường tài chính, tiền tệ ổn định; nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ tiếp tục gia tăng… Trong bối cảnh đó, với tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, Chi bộ NHCSXH tỉnh đã nỗ lực phối hợp với ban lãnh đạo đơn vị thực hiện cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra.

Chi bộ NHCSXH tỉnh đã tiến hành Đại hội đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi ủy chi bộ phối hợp với ban lãnh đạo đơn vị bám sát định hướng hoạt động của ngành, gắn với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện huy động vốn, cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ định của Chính phủ kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng; thực hiện các dịch vụ ngân hàng; thực hiện hạch toán kế toán, chấp hành chế độ quản lý tài chính; kiểm tra việc thực hiện hợp đồng vay vốn; thực hiện các chế độ đối với cán bộ, viên chức, người lao động; thực hiện kiểm tra, kiểm soát nội bộ, giám sát các đơn vị nhận ủy thác; tổ chức tập huấn và thực hiện các hướng dẫn nghiệp vụ của NHCSXH đối với cán bộ, viên chức trong ngành và cán bộ ngoài hệ thống NHCSXH theo quy định.

Song song đó, Chi ủy chi bộ phối hợp với ban lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức đối chiếu, phân tích nợ đến 100% khách hàng vay vốn NHCSXH trên cơ sở đó xây dựng phương án củng cố hoạt động, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng; phối hợp và đoàn kết với cán bộ tăng cường của Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện các giải pháp và đạt 100% các chỉ tiêu củng cố nâng cao chất lượng tín dụng đã được phê duyệt; thực hiện thu lãi đủ bù đắp chi phí, đảm bảo chi lương và các khoản chi theo chế độ cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đồng thời tổ chức phát động các phong trào thi đua, định kỳ sơ kết, tổng kết khen thưởng kịp thời; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể, phân loại cán bộ hàng tháng và tổng kết năm theo quy định; xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động tại nơi làm việc, hội nghị người lao động; văn hóa giao tiếp ứng xử của NHCSXH; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, người lao động.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về nguồn vốn, tín dụng, tài chính đều tăng trưởng cả về số tuyệt đối và tương đối, chất lượng tín dụng ngày càng được cải thiện. Đến thời điểm cuối nhiệm kỳ, trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ đến cuối năm 2019 để phân tích, so sánh với cuối năm 2014, Chi ủy chi bộ đánh giá lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Chi ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong chi bộ tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội do Mặt trận Tổ quốc, công đoàn cấp trên phát động. Hàng năm, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia đóng góp tương đương 4 ngày lương “Quỹ an sinh xã hội”, tương đương 1 ngày lương “Quỹ tình nghĩa”, 1 ngày lương “Vì người nghèo” và cứu trợ thiên tai, dịch bệnh…

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy chi bộ và ban lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm lãnh đạo và tăng cường giáo dục chính trị - tư tưởng; quán triệt, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai, học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, quần chúng Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và các chuyên đề hàng năm; gắn với việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo quy định của đảng ủy cấp trên; thường xuyên kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chăm lo phát triển đảng viên mới. Chi ủy chi bộ luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát coi như không có lãnh đạo. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được Chi ủy chi bộ và ban lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm; vận động quần chúng trong đơn vị tham gia kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình cho vay, thu nợ, thu lãi, thu tiền gửi tiết kiệm...

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ NHCSXH tỉnh thống nhất mục tiêu chung là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ và đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phát huy dân chủ của tập thể và người lao động; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển NHCSXH theo hướng ổn định, bền vững, đủ năng lực thực hiện tốt tín dụng chính sách của Chính phủ, chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn, tín dụng, tài chính cấp trên giao, thực hiện củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, ổn định xã hội trên địa bàn; đảm bảo đời sống cán bộ, viên chức, người lao động toàn đơn vị”.

Quang Bình

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: