• Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ huyện Trần Đề sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: Minh Thư
  • Thứ Hai, 29/05/2017 | 09:00

STO - Từ những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, hơn 1 năm qua, Huyện ủy Trần Đề đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bước đầu đã mang lại những kết quả quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đại - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trần Đề cho biết, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị,  Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến cho cán bộ chủ chốt quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy đến các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện, cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện tổ chức triển khai cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Kết quả có 1.749/1.895 đảng viên dự học tập và quán triệt chỉ thị, đạt 92,29%. Hệ thống dân vận, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức được 78 lớp cho cán bộ đoàn viên, hội viên, có 2.895/3.530 đoàn viên, hội viên tham gia, đạt 82%. Đến nay, 100% cấp ủy, chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với những nội dung cụ thể, phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, đơn vị. 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Huyện ủy Trần Đề khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: Mỹ Linh

Qua học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên đã nhận thức khá đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được sự chuyển biến rõ nét về ý thức trách nhiệm, giữ gìn đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Nổi bật nhất là chuyển biến về ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ, sửa đổi lề lối, phong cách làm việc và đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong quản lý chỉ đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. 

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Trần Đề đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn liền với thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; khắc phục và ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Huyện ủy Trần Đề cũng chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong hội họp, đi cơ sở, mua sắm  tài sản công, thực hiện giờ giấc làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc... nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp. Bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Qua học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu của các tập thể và cá nhân. Nổi bật như: Chi bộ Huyện đoàn - Phụ nữ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở đoàn - hội thành lập các mô hình làm theo Bác, như: mô hình “Hũ gạo tình thương”, tổ “Phụ nữ nuôi heo đất”, tổ “Phụ nữ tiết kiệm trong chi tiêu”, tổ “Phụ nữ tiết kiệm điện”, tổ “Phụ nữ tiết kiệm nước”, tổ “Phụ nữ đổi mới phong cách làm việc”; mô hình “Hũ gạo vui xuân”, ”Chiếc áo tình bạn”... Phát động trong đoàn viên, học sinh tích cực tham gia các cuộc thi, như “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”… từ các mô hình thiết thực đã giúp cho đoàn viên, hội viên thể hiện được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, hoạn nạn. 

Trao đổi với phóng viên Báo Sóc Trăng, đồng chí Huỳnh Văn Que - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Đề cho biết, phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Huyện ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề hàng năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với tiếp tục thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đưa nội dung các chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình học tập chính khóa ở các nhà trường nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Chú trọng công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện các điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng; uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bệnh hình thức... Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cổ vũ các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020. Phát động tham gia cuộc thi viết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Minh Thư

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Nam - Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: