• Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Những chuyển biến tích cực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

19/05/2020 06:01 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 19/05/2020 | 06:01

STO - 4 năm qua, những kết quả nổi bật của tỉnh Sóc Trăng đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05) đã góp phần quan trọng hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sau khi có Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/TU để triển khai thực hiện chỉ thị và Kế hoạch số 57-KH/TU gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã ban hành hàng trăm văn bản các loại phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội… các địa phương, đơn vị đều có nội dung gắn kết với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực về học tập và làm theo gương Bác.

Trao giải cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018. Ảnh: TS

Một là, chủ động tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 và các chuyên đề hàng năm; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; việc tổ chức học tập với hình thức hội nghị trực tuyến kết nối từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, tỷ lệ đại biểu tham dự qua mỗi hội nghị đều đạt từ 95% trở lên. Các chuyên đề hàng năm được triển khai theo đúng thời gian quy định, hầu hết đều do các báo cáo viên Trung ương trình bày nội dung, nên chất lượng học tập được nâng cao hơn, tạo sự nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng chủ đề cụ thể. Các hội nghị chuyên đề được Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát sóng trực tiếp, sau đó biên tập, tuyên truyền thường xuyên trên kênh STV1, STV2, tạo sức lan tỏa sâu rộng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Bên cạnh đó, các cấp ủy còn quan tâm chỉ đạo việc đưa chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng; tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bản cam kết và đăng ký thực hiện nội dung “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ngoài ra, ban tuyên giáo các cấp còn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động, như: nhân vật hóa hình tượng Bác Hồ trên sân khấu, tổ chức các cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về Chỉ thị số 05 (có 732 tác phẩm dự thi); tham gia giải “Búa liềm vàng” về xây dựng Đảng (có 51 tác phẩm dự thi); cuộc thi “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (có 9.119 bài dự thi). Đặc biệt nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Bác (19-5), 50 năm thực hiện Di chúc của Người, 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05, cấp ủy và ban tuyên giáo tổ chức nhiều hoạt động tạo ấn tượng sâu sắc như: tọa đàm, hội thảo khoa học, báo công, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về học tập và làm theo gương Bác…

Hai là, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm nhân dân quan tâm.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là Tỉnh ủy quan tâm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết hàng năm của cấp ủy và nội dung sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và tỉnh phát động; xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm. Trong 4 năm (2016 – 2019), tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi; dồn sức cho các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững, thực hiện các chính sách an sinh xã hội… Dự kiến nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh thực hiện đạt và vượt, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt như: sản lượng lúa hàng năm, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu ngân sách nhà nước, giảm hộ nghèo… Lĩnh vực đầu tư có nhiều khởi sắc, có 116 dự án được cấp chủ trương đầu tư, 7 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã được triển khai, đi vào hoạt động; một số dự án đã và đang thực hiện có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (Tuyến tàu cao tốc Trần Đề - Côn Đảo, Nhà máy may Nhà Bè, Trung tâm Sản xuất tôm giống Vĩnh Châu, 4 nhà máy điện gió tại TX. Vĩnh Châu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viên chuyên khoa Sản - Nhi  tỉnh…).

Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng, đi vào chiều sâu; bộ máy tổ chức được củng cố, sắp xếp, kiện toàn, hoạt động hiệu quả; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu được đề cao; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững; sinh hoạt chi bộ được duy trì, nâng cao chất lượng. Hàng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh trên 50%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 80%; các đoàn thể chính trị - xã hội đạt vững mạnh trên 85%. Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc có nhiều đổi mới, cấp ủy đảng, trước hết là Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định một số nội dung đột phá: tăng cường mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho doanh nghiệp; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết tranh chấp, đền bù đất đai trong nhân dân… phát huy ưu thế công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị; trực tiếp xuống cơ sở nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ba là, coi trọng việc tổng kết, nhân rộng mô hình và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác.

Qua tuyên truyền, phát động, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động phong trào… với nội dung học tập và làm theo gương Bác, đã có nhiều mô hình và gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, nhiều tấm gương người tốt, việc tốt ở các ngành, đơn vị, địa phương và lĩnh vực, như: mô hình “Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của người dân”, “Chung tay thay áo mới cho ngôi trường chúng ta”, “Nụ cười công sở”, “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, vì nhân dân phục vụ”…; nhiều cá nhân như: cô giáo Lý Thị Thanh Thúy (Cù Lao Dung), cô giáo Trương Thị Thu Vân (TP. Sóc Trăng), cựu chiến binh Phùng Minh Út (Mỹ Xuyên), nông dân Lâm Văn Phấn (Mỹ Xuyên), tiến sĩ Trần Tấn Phương (Sở NN-PTNT), ni sư Thích nữ Tâm Liên (TX. Vĩnh Châu)…

Đặc biệt trong thời gian gần đây, khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, đe dọa sức khỏe, tính mạng người dân và sự ổn định xã hội, nhiều y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an, quân sự không ngại khó khăn, nguy hiểm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Việc phát hiện nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm; hàng năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều tổ chức các hội nghị biểu dương, khen thưởng và giao lưu các điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương Bác vào dịp sinh nhật Bác 19-5.

Qua gần 4 năm, toàn tỉnh có 3.349 tập thể và cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng (934 tập thể, 2.415 cá nhân), trong đó có 12 tập thể, 13 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương và UBND tỉnh tặng bằng khen. Đây là kết quả của quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của các cấp ủy đảng, trước hết là Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự nỗ lực, cố gắng trong rèn luyện, không ngừng phấn đấu vươn lên của các tập thể, cá nhân, đã tạo được sức thuyết phục và sự lan tỏa trong xã hội về học tập và làm theo gương Bác.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng bộ tỉnh xác định một số nhiệm vụ chủ yếu. Thứ nhất, tiếp tục phát huy những hình thức tuyên truyền đa dạng, linh hoạt làm cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đưa việc học và làm theo Bác vào nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ hai, đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Trung ương, nhất là Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Thứ ba, gắn chặt giữa “xây” với “chống”; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm và cả nhiệm kỳ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện một số nội dung trọng tâm, đột phá, những việc cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thứ năm, tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác (19-5); phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu về học tập và làm theo gương Bác. Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05; tập trung dồn sức thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh và chuẩn bị thật tốt mọi mặt, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh.

Lâm Tấn Hòa

(Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: