• Huyện Cù Lao Dung

Bước chuyển mình ở vùng đất cù lao

03/09/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 03/09/2020 | 06:00

STO - Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân huyện Cù Lao Dung đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tiếp tục được phát huy, bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao… góp phần tạo bước chuyển mình rõ nét trên vùng đất cù lao qua 1 nhiệm kỳ.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Từ vùng đất chuyên cây mía, giờ đây huyện Cù Lao Dung đã thay dần bằng những vườn cây ăn trái chuyên canh gắn với phát triển du lịch, cùng với đó là những ao tôm nước lợ… đã và đang cải thiện thu nhập cho người dân; nâng thu nhập bình quân đầu người tăng từ 25,06 triệu đồng (năm 2010) lên 42,62 triệu đồng/người/năm (năm 2019), tỷ lệ hộ nghèo từ 17,04% năm 2015 giảm xuống còn 2,71% vào cuối năm 2019. Đây là kết quả của việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới được Huyện ủy Cù Lao Dung tập trung chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua. Trong 5 năm, thông qua các chính sách hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, liên kết tiêu thụ hàng hóa, chuyển giao các mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất… người dân cù lao đã chuyển đổi 3.897ha đất trồng mía kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái 1.796ha, rau màu 998ha và nuôi thủy sản 1.103ha. Từ đó, tạo ra giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 3.270 tỉ đồng, đạt 102,48% (tăng 19,21% so đầu nhiệm kỳ); giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản bình quân đạt 152 triệu đồng/ha/năm (tăng 42 triệu đồng), đạt 101,33% (trong đó, trên 30% diện tích đạt 200 triệu đồng/ha/năm). 

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bộ mặt nông thôn mới ở Cù Lao Dung có sự chuyển mình rõ nét. 

Song hành với đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm và đã được triển khai tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Trong quá trình triển khai thực hiện, Cù Lao Dung đa dạng hóa các hình thức đầu tư nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để triển khai xây dựng và cải tạo kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là các công trình nằm trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đề cao vai trò của tổ chức đảng và tinh thần tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Cù Lao Dung có 4/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 57,14% (gồm xã An Thạnh 1, An Thạnh 2, An Thạnh Tây, An Thạnh Đông); xã An Thạnh 1 đang phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa hoặc bêtông hóa, đảm bảo 100% các tuyến đường, ôtô đi lại thuận tiện quanh năm; đường trục ấp và đường liên ấp được cứng hóa, đảm bảo 80,91% các tuyến, ôtô đi lại thuận tiện. Đi đôi với xây dựng nông thôn mới, công tác chỉ đạo kinh tế tập thể tiếp tục phát triển theo kế hoạch, góp phần nâng cao chuỗi giá trị cho sản phẩm đầu ra, nâng cao thu nhập cho nông dân. Đặc biệt, kết quả chuyển đổi mô hình phát triển sản xuất đã từng bước hình thành một số vùng chuyên canh cây ăn trái kết hợp phát triển du lịch, kéo theo hoạt động du lịch của địa phương có bước phát triển. Huyện cơ bản hình thành và đưa vào khai thác các khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ở xã An Thạnh 1 và xã An Thạnh Nam; có 13 nhà nghỉ với tổng số 130 phòng, đáp ứng đủ cho lượng khách lưu trú. 

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn

Xã An Thạnh Nam chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với phát triển du lịch sinh thái. 

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được quan tâm hàng đầu là công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhà nước hoạt động ngày càng hiệu quả, chất lượng được huyện thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động Đảng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy được triển khai nghiêm túc. Trong nhiệm kỳ, có trên 98% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, tạo sự thống nhất ý chí, hành động và được cụ thể bằng chương trình, kế hoạch, đối với cá nhân đều xây dựng chương trình, kế hoạch hành động tổ chức thực hiện, nhất là trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, đã cơ bản khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Quan tâm chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt các quy định, nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình… Từ đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên. Qua đánh giá, nhận xét có 97,58% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 92,35% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,58%; hàng năm, Đảng bộ huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện giảm 104/119 biên chế (đạt 87,39%) so với số lượng tối thiểu 10% giai đoạn 2015 - 2021. Thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra huyện; Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin đồng thời là Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao; thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã được 2 đơn vị; mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã 6 đơn vị; 100% ấp đã triển khai mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng ban nhân dân; sắp xếp, sáp nhập giảm 6 đơn vị sự nghiệp giáo dục, tinh giản 9 biên chế thuộc các cơ quan chuyên môn, 71 viên chức trong các đơn vị sự nghiệp và 19 cán bộ, công chức cấp xã, đạt 100% kế hoạch đề ra theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Đề án số 08-ĐA/TU của Tỉnh ủy, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước theo hướng vì dân phục vụ.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, là động lực, nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cù Lao Dung tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Phát triển” thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, nhất là phấn đấu đến năm 2025 huyện Cù Lao Dung đạt chuẩn huyện nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII đề ra.

H.LAN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: