• Huyện Kế Sách

Kế Sách tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 17/10/2019 | 06:00

STO - Qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động đối với công tác ở vùng đồng bào DTTS. Để biết rõ hơn, phóng viên Báo Sóc Trăng đã có cuộc trao đổi với đồng chí Vương Quốc Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kế Sách.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả đạt được trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS?

Đồng chí Vương Quốc Nam: Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kế Sách luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng đối với đồng bào DTTS; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào DTTS như: Chương trình 135 giai đoạn III; các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và hỗ trợ nhà ở”; Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”… Hàng năm, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số đạt từ 3% đến 4%. Trong 5 năm qua, huyện đã hỗ trợ đất ở cho 37 hộ, diện tích là 4.503m2 với số tiền 1.110 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng nhà ở 78 căn, số tiền 2.175 triệu đồng, sửa chữa 18 căn với số tiền 360 triệu đồng; có 426 hộ được vay vốn phát triển sản xuất, chuyển đổi ngành nghề với số tiền trên 2 tỉ đồng. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động được quan tâm thực hiện. Tỷ lệ lao động là DTTS qua đào tạo, bồi dưỡng đạt 13,97%, trong đó lao động trong nông nghiệp chiếm 15,87%.

Đồng chí Vương Quốc Nam - Bí thư Huyện ủy Kế Sách. Ảnh: Q.K

Tổng số trường kiên cố ở vùng đồng bào dân tộc 16 trường, đạt tỷ lệ 43,24%; có 3 nhà công vụ dành cho giáo viên. Năm học 2018 - 2019, số học sinh DTTS trong độ tuổi ra lớp các cấp đạt tỷ lệ 74,56%. Bên cạnh đó, việc dạy tiếng dân tộc tại các trường có học sinh dân tộc được đảm bảo theo quy định. Toàn huyện có 11 trường dạy song ngữ (chữ Việt và chữ Khmer) cho học sinh. Hàng năm, có trên 20.000 người DTTS được cấp thẻ bảo hiểm y tế; chế độ khám, chữa bệnh cho người DTTS, trẻ em dưới 6 tuổi được quan tâm thực hiện. Hiện nay, Kế Sách có 100% xã vùng đồng bào DTTS có đường giao thông liên ấp, liên xã và hệ thống thủy lợi khép kín; hộ DTTS có điện sử dụng chiếm 97,89% và sử dụng nước sạch hợp vệ sinh chiếm 94,31%. Đối với các đối tượng người có công là DTTS, nhân các dịp lễ, tết, huyện đã tổ chức họp mặt, thăm viếng, tặng quà cho các gia đình chính sách, cán bộ hưu, người có uy tín và các điểm chùa, salaten.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết về chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng ở vùng đồng bào DTTS?

Đồng chí Vương Quốc Nam: Chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng ở vùng đồng bào DTTS ngày càng được nâng cao; đảng viên luôn thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Năm 2018, có 2 xã được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, chiếm 15,4%; 4 xã được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, chiếm 30,8%; đảng viên là người DTTS “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” chiếm 84,7%.

Ban Dân vận Huyện ủy đã phối hợp với UBND huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục nâng cao và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường công tác vận động, tập hợp nhân dân, chú trọng hướng về cơ sở, làm nòng cốt trong việc nắm tình hình tư tưởng của người dân; tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Quan tâm phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. 

Cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Chi hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện phát huy vai trò trong việc phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, vận động sư sãi, phật tử thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện công tác từ thiện xã hội và tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Toàn huyện có 16 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Hàng năm, người có uy tín đều được tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm, cùng với chính quyền địa phương vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Phóng viên: Đối với công tác xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ DTTS?

Đồng chí Vương Quốc Nam: Cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo quan tâm công tác xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ; thực hiện ưu tiên đối tượng là người DTTS trong thi tuyển, xét tuyển, bố trí và phân công công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Tính đến nay, toàn huyện có 319 cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS (Khmer 293 người, Hoa 26 người), chiếm 13% tổng số cán bộ, công chức, viên chức.

Phóng viên: Đồng chí cho biết thêm về các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác ở vùng đồng bào DTTS trong thời gian tới?

Đồng chí Vương Quốc Nam: Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Kế Sách sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với công tác ở vùng đồng bào DTTS; quan tâm đổi mới nội dung, hình thức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; thực hiện lồng ghép nội dung về công tác DTTS vào các đợt sinh hoạt chi bộ, chi hội, tổ hội, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với công tác ở vùng đồng bào DTTS.

Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đầu tư, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS và vùng đồng bào DTTS đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ cho đối tượng được thụ hưởng, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào DTTS. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy vai trò của lực lượng cốt cán, người có uy tín, chức sắc, chức việc và đồng bào DTTS trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh với các hành vi chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ DTTS. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác vùng đồng bào DTTS; củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ là người DTTS.

Trao tài trợ đóng ghe ngo cho chùa Phô - Thi - Thlâng, huyện Kế Sách. Ảnh: HUKS cung cấp

Quan tâm phát triển giáo dục và đào tạo vùng đồng bào DTTS; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phục vụ cho công tác dạy học và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh. Tăng cường công tác phân luồng học sinh sau trung học; thực hiện hướng nghiệp, dạy nghề và tạo việc làm cho đồng bào DTTS. Ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là địa bàn có đông đồng bào DTTS, các xã đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và nâng cao mức thu nhập cho đồng bào DTTS. Gắn việc triển khai thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước với phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương và các dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Q.K

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: