• Huyện Long Phú

Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

29/07/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 29/07/2020 | 06:00

STO - Trong 5 năm (2015 - 2020), dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Long Phú đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội của huyện Long Phú tiếp tục phát triển khá toàn diện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tiếp tục đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên được nâng lên. Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Phú lần thứ XIII, trao đổi với phóng viên Báo Sóc Trăng, đồng chí Huỳnh Đức - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Long Phú cho biết:

Đường giao thông nông thôn ở xã nông thôn mới Trường Khánh, huyện Long Phú. Ảnh: Q.K

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Long Phú đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đạt được kết quả khá toàn diện. Việc thực hiện ba khâu đột phá về cải cách hành chính, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và công tác giảm nghèo bền vững có chuyển biến, tiến bộ. Đến cuối nhiệm kỳ, có 22/24 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ứng dụng khoa học kỹ thuật có nhiều tiến bộ; bước đầu xây dựng được một số mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Nguồn lực đầu tư được bổ sung tăng cường; một số dự án, công trình được triển khai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Lĩnh vực văn hóa - xã hội của huyện Long Phú có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện, diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc. An sinh xã hội được đảm bảo, công tác giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện đúng mức. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng - an ninh được bảo đảm; đoàn kết các dân tộc được tăng cường.

Nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Phú quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đây được xem là nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng nhằm bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được các cấp ủy triển khai đăng ký hàng năm để mỗi đảng viên tự tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức của người đảng viên. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ngày càng đi vào nền nếp; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện đồng bộ, gắn chặt với công tác quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ.

Phóng viên: Thưa đồng chí, là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Long Phú đã lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả như thế nào?

Đồng chí Huỳnh Đức: Trong nhiệm kỳ, huyện Long Phú đã tập trung triển khai thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn như: Hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua 113 cơ giới nông nghiệp, thiết bị các loại với số tiền giải ngân 47,8 tỉ đồng, đưa tỷ lệ cơ giới hóa trong khâu làm đất và thu hoạch lúa trên 98% diện tích; nạo vét, nâng cấp trên 586km kênh thủy lợi với kinh phí thực hiện trên 82 tỉ đồng. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống cây, con mới vào sản xuất, duy trì mô hình cánh đồng mẫu ở 5 xã với tổng diện tích xuống giống 1.394,99ha, có 1.366 hộ tham gia, trong đó, có 2 cánh đồng lớn (Trường Khánh 630ha/576 hộ, Long Đức 615ha/658 hộ).

Long Phú cũng triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đã mang lại một số kết quả tích cực như: Dự án Phát triển lúa đặc sản ở 7 xã trong khu vực Dự án Thủy lợi Long Phú - Tiếp Nhựt với diện tích 11.000ha; Dự án Phát triển sản xuất lúa đặc sản theo chuỗi giá trị với diện tích 150ha và Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) với diện tích 6.000ha. Thực hiện cơ cấu lại mùa vụ, chỉ sản xuất 2 vụ lúa/năm, đẩy mạnh phát triển sản xuất các giống lúa đặc sản nên chất lượng lúa ngày càng được nâng lên, sản lượng đều đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm, bình quân đạt 250.000 tấn/năm, trong đó, lúa đặc sản chiếm 65%; có 40,2ha lúa được chứng nhận VietGAP (Hợp tác xã Thành Công, Phú Hữu); phát triển được 5 nhà lưới trồng rau màu an toàn với tổng diện tích 1,31ha; có 11,55ha rau màu được chứng nhận VietGAP; triển khai Dự án Phát triển cây ăn trái đặc sản của tỉnh, Dự án Phát triển cây ăn trái theo chuỗi giá trị, mô hình trồng dừa dứa… nâng diện tích vườn cây ăn trái của huyện ước đạt 2.578ha.

Lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục phát triển, huyện tích cực triển khai thực hiện Dự án Phát triển chăn nuôi bò thịt của tỉnh, Dự án Phát triển chăn nuôi bò theo chuỗi giá trị nhằm cải tạo đàn bò địa phương và xây dựng một số mô hình nuôi các loại con giống mới có giá trị kinh tế cao. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt trên 165 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 43,48% so đầu nhiệm kỳ; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 ước 3.330 tỉ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 95,14% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 16,49%.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo thực hiện, trong nhiệm kỳ, Long Phú đã huy động được gần 456 tỉ đồng để triển khai chương trình, trong đó, nhân dân đóng góp 46 tỉ đồng. Đến nay, Long Phú có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Trường Khánh, Tân Thạnh, Long Đức, Song Phụng và Phú Hữu) và các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Đến cuối năm 2020, dự kiến có 6 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 3 xã còn lại đạt từ 16 tiêu chí trở lên, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết. Triển khai đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP, kết quả huyện có 3 sản phẩm được xếp hạng 3 sao (mật sáp, mật ong Organic, mật ong Miền Tây).

Phóng viên: Thưa đồng chí, còn đối với công tác giảm nghèo, chăm lo cho đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện ra sao?

Đồng chí Huỳnh Đức: Trong nhiệm kỳ, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 2-8-2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020, Huyện ủy Long Phú đã ban hành nghị quyết chuyên đề nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác giảm nghèo bền vững. Qua thực hiện đã góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt là các xã nghèo, xã bãi ngang... tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội. Đầu nhiệm kỳ, số hộ nghèo là 5.349 hộ, chiếm tỷ lệ 19,03%; hộ cận nghèo 3.006 hộ, chiếm tỷ lệ 10,69%; đến cuối nhiệm kỳ, có 4.020 hộ thoát nghèo, giảm 14,14%, hiện còn 1.377 hộ nghèo, chiếm 4,89%; giảm 1.114 hộ cận nghèo, tỷ lệ 3,98%; hộ cận nghèo còn 1.892 hộ, chiếm tỷ lệ 6,71%.

Công trình đường giao thông chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Phú vừa hoàn thành, thông xe, đưa vào sử dụng. Ảnh: Q.K

Bình quân hàng năm, Long Phú đã giải quyết việc làm mới trên 3.369 lao động, trong đó dạy nghề và truyền nghề trên 1.344 lao động. Trong nhiệm kỳ, đã giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho 16.848 lao động, đạt 152,47% chỉ tiêu nghị quyết; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 49,44% năm 2015 lên 60,18% năm 2019 (trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 55,91%). Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho các đối tượng được 164.570 thẻ; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chiếm 98,19%, đạt 115,51% chỉ tiêu nghị quyết.

Phóng viên: Thưa đồng chí, từ những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Long Phú đề ra định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới như thế nào?

Đồng chí Huỳnh Đức: Trên cơ sở những thành tựu đạt được, những hạn chế cần khắc phục và dự báo trong thời gian tới, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Phú đề ra mục tiêu phát triển là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đổi mới phong cách lãnh đạo, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong huyện; tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chuỗi giá trị; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân; bảo vệ môi trường, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Phát triển văn hóa - xã hội; chú trọng giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giải quyết việc làm, an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí, chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Phú, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp!

QUỐC KIÊN (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: