• Huyện Long Phú

Xã nông thôn mới Trường Khánh - Kỳ vọng mới trong nhiệm kỳ mới

20/05/2020 13:30 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 20/05/2020 | 13:30

STO - Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Trường Khánh (Long Phú) đã lãnh đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ. Kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố và nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể có nhiều chuyển biến tiến bộ.

Theo đồng chí Lý Văn Kế - Bí thư Đảng ủy xã Trường Khánh, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Các nghị quyết của Đảng được triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hàng năm Đảng ủy xã đã triển khai trên 95% đảng viên viết cam kết và trong quá trình tổ chức thực hiện không có đảng viên vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã đã triển khai cho từng chi bộ, cán bộ, đảng viên học tập và làm theo; đưa nội dung các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng vào sinh hoạt thường lệ bằng các hình thức thích hợp. Việc học tập từng bước đi vào chiều sâu, đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, góp phần khắc phục một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, qua đó có những hành động thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ được giao và có sự chuyển biến tốt hơn trong quan hệ với nhân dân, với tập thể và ngoài xã hội.

Chung sức xây dựng đường giao thông nông thôn ở các ấp nông thôn mới ở xã Trường Khánh. Ảnh: Ngọc Diễm

Sinh hoạt đảng được thực hiện đúng định kỳ, phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu nghị quyết hàng năm. Đảng ủy xã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình gắn với phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Hàng năm phân loại chất lượng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 80% trở lên, đảng viên vi phạm tư cách dưới 1%; tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 80%, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ xã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, hàng năm được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, riêng năm 2017, Đảng bộ xã Trường Khánh được Huyện ủy Long Phú đánh giá, xếp loại là đơn vị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, UBND xã Trường Khánh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; triển khai các chương trình, dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi như: Dự án Phát triển cây ăn trái đặc sản, Dự án Phát triển cây ăn trái theo chuỗi giá trị (bưởi da xanh) của huyện, Dự án Phát triển chăn nuôi bò thịt… Quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống thủy lợi, đẩy mạnh khuyến nông, ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất, tuyên truyền, vận động nông dân xuống giống theo lịch thời vụ, khuyến cáo chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, chỉ sản xuất 2 vụ lúa/năm để hạn chế rủi ro do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn; vận động nhân dân cải tạo vườn tạp kém hiệu quả chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao.

Theo đó, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả ngày càng được nhân dân áp dụng, nhân rộng như: cánh đồng lớn với quy mô 630ha, sản xuất lúa giống, nuôi gà thả vườn, nuôi bò, nuôi dê, nuôi chim trĩ… Kết quả, diện tích gieo trồng lúa 6.984ha, đạt 148,6% chỉ tiêu nghị quyết; tổng sản lượng lúa 41.335 tấn, đạt 145,19% chỉ tiêu nghị quyết, trong đó sản lượng lúa đặc sản chiếm 40%. Xã Trường Khánh đã chuyển đổi 45,5ha trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái và trồng màu, nâng diện tích trồng màu, cây công nghiệp ngắn ngày lên 602ha, đạt 150,57%, tăng 23,16% so với năm 2015. Một số mô hình trồng màu mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng lúa như trồng bắp, dưa leo, bí đỏ, dưa hấu… Các hình thức tổ chức sản xuất được củng cố, phát triển. Xã có 2 hợp tác xã nông nghiệp với 22 thành viên, vốn điều lệ trên 130 triệu đồng; 10 tổ hợp tác với 498 thành viên.

Trường lớp đạt chuẩn quốc gia góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo thế hệ tương lai. Ảnh: Q.K

Là 1 trong 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Long Phú, 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội của xã Trường Khánh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí; vận động nhân dân thực hiện 15 tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới, 7 tiêu chí ấp văn hóa nông thôn mới. Trong giai đoạn 2016 - 2019, xã đã huy động được trên 79,1 tỉ đồng để triển khai chương trình; trong đó, vốn chương trình trên 19,4 tỉ đồng (chiếm 24,57%), vốn lồng ghép 30 tỉ đồng (chiếm 37,90%), vốn doanh nghiệp 120 triệu đồng (chiếm 0,15%), dân góp gần 29,6 tỉ đồng (chiếm 37,38%). Triển khai đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP, kết quả xã Trường Khánh có 3 sản phẩm được xếp hạng 3 sao (mật sáp, mật ong Organic, mật ong miền Tây). Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện; vận động cấp phát quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn trị giá trên 2,2 tỉ đồng.

Công tác giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến tích cực, giải quyết việc làm mới cho 2.131 lao động, đạt 133,19% chỉ tiêu nghị quyết; đào tạo nghề cho 427 người, đạt 177,92% chỉ tiêu nghị quyết; lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài 17 người, đạt 170% chỉ tiêu nghị quyết. Đối với công tác giảm nghèo, hàng năm, Đảng ủy xã phân công từng đồng chí cấp ủy phụ trách hộ dự kiến thoát nghèo để theo dõi và có chính sách đầu tư nhằm thoát nghèo một cách bền vững, đến cuối năm 2019, xã còn 98 hộ nghèo, tỷ lệ 2,64%, giảm 14,76% so với năm 2015.

Đồng chí Lý Văn Kế - Bí thư Đảng ủy xã Trường Khánh khẳng định, với những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua và tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới”, trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ xã Trường Khánh sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ; đổi mới, sáng tạo công tác lãnh đạo, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; tái cơ cấu nông nghiệp theo chuỗi giá trị; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác và kinh tế tư nhân; bảo vệ môi trường đề ra các giải pháp thích hợp và có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục; giải quyết việc làm, an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Phấn đấu đến năm 2025, xã nông thôn mới Trường Khánh sẽ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Quốc Kiên

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: