• Huyện Mỹ Xuyên

Hướng đến mục tiêu Mỹ Xuyên được công nhận huyện nông thôn mới

23/12/2019 13:30 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 23/12/2019 | 13:30

STO - Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, Đảng bộ và nhân dân huyện Mỹ Xuyên thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2019. Đây là tiền đề, động lực quan trọng để huyện phấn đấu tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Bí thư Huyện ủy Mỹ Xuyên Nguyễn Thị Hồng Cẩm cho biết, năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và cũng là năm tiền đề quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra các giải pháp, trong đó tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo thực hiện nhờ đó mà kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực; thực hiện 17/20 chỉ tiêu nghị quyết đạt và vượt, 1 chỉ tiêu về cây lúa đạt trên 95%, 2 chỉ tiêu chưa đánh giá gồm phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, phân loại đoàn thể chính trị - xã hội.

Huyện Mỹ Xuyên tiếp tục giữ vững mô hình tôm - lúa và phát triển thành mô hình lúa thơm - tôm sạch. Ảnh: H.Lan

Điểm nhấn trong năm 2019 là kinh tế của huyện tiếp tục giữ mức tăng trưởng khá. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản 169 triệu đồng, đạt 101% nghị quyết, tăng 4 triệu đồng. Giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản 4.305 tỉ đồng, đạt 100,3% nghị quyết (tăng 153 tỉ đồng), trong đó, tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp chiếm 27,93% (chỉ tiêu 26,86%). Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện được 1.822/1.750 tỉ đồng, đạt 104,11% nghị quyết, tăng 99,5 tỉ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội thực hiện được 11.076/10.700 tỉ đồng, đạt 103,5% nghị quyết, tăng 1.956 tỉ đồng. Thu nhập bình quân đầu người 47,5 triệu đồng, đạt 105% nghị quyết, tăng 2,3 triệu đồng so năm 2018. Thu ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Tận dụng thế mạnh của địa phương, Mỹ Xuyên tập trung chỉ đạo quyết liệt trong việc duy trì mô hình tôm - lúa bền vững, kết quả diện tích xuống giống lúa nền tôm vụ mùa 2019 - 2020 được 8.377/9.200ha, đạt tỷ lệ 91,06%, tăng 261ha so vụ mùa 2018 - 2019. Các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm mang lại hiệu quả kinh tế giúp người dân thoát nghèo, nhất là mô hình nuôi bò sữa được huyện khuyến khích và chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại tập trung, an toàn sinh học. Tuyên truyền, vận động người dân áp dụng các mô hình sản xuất rau màu theo hướng an toàn, theo tiêu chuẩn VietGAP, trồng màu trong nhà lưới, tưới phun tự động; quan tâm chỉ đạo phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, ứng dụng các loại giống mới và chuyển giao những tiến bộ khoa học, kỹ thuật đến người nông dân… nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng, giá trị cho nông sản.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển ổn định, hàng hóa đa dạng, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm được kiểm tra thường xuyên, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Trong năm, toàn huyện thành lập mới được 5 doanh nghiệp, hiện trên địa bàn huyện có 185 doanh nghiệp, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực công nghiệp và thương mại - dịch vụ.

Mỹ Xuyên phấn đấu đạt huyện NTM vào năm 2020. Ảnh: H.Lan

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được Huyện ủy Mỹ Xuyên tập trung lãnh đạo quyết liệt, bởi đây là một chỉ tiêu rất quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI. Trong năm ngoài nguồn vốn chương trình (trên 88 tỉ đồng), vốn lồng ghép (trên 18 tỉ đồng), vốn tín dụng (trên 159 tỉ đồng), vốn doanh nghiệp (8 tỉ đồng) thì nguồn huy động trong nhân dân đóng góp lên đến trên 30 tỉ đồng xây dựng NTM. Cùng với đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng 8 tuyến đường NTM kiểu mẫu với tổng chiều dài gần 11km, góp phần cùng huyện thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM, hiện 10/10 xã đạt chuẩn NTM; huyện hoàn thành cơ bản đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Năm 2019, các hoạt động văn hóa - xã hội của huyện Mỹ Xuyên tiếp tục có nhiều tiến bộ. Các chính sách người có công với cách mạng; chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả; công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; tập trung triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững, qua đó công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, hiện tỷ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn 1,9%, giảm 2,05%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định, phạm pháp hình sự giảm. Giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời. Công tác cải cách hành chính, cải cách bộ máy cũng được tập trung thực hiện có hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Huyện ủy quan tâm chỉ đạo. Các cấp ủy đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, có 100% tổ chức đảng xây dựng kế hoạch và đảng viên viết bản cam kết thực hiện. Năm 2019 phát triển được 191/120 đảng viên, vượt chỉ tiêu nghị quyết năm 2019 và chỉ tiêu tỉnh giao. Cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó đã xử lý các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Đạt được thành quả trên là nhờ Ban Thường vụ Huyện ủy đổi mới phương thức lãnh đạo, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho cấp ủy; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo; củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể; vận động và phát huy sức mạnh, nguồn lực trong nhân dân để thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết, nhất là trong xây dựng NTM...

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Mỹ Xuyên tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chỉ tiêu năm 2020 và chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ, trong đó, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Trọng tâm tiếp tục triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM; phấn đấu huyện được công nhận huyện NTM trước Đại hội Đảng bộ huyện. Tập trung lãnh đạo, chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

H.Lan

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: