• Huyện Thạnh Trị

Đảng bộ xã Tuân Tức

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ

29/04/2020 11:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 29/04/2020 | 11:00

STO - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tuân Tức (Thạnh Trị) lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XII trong điều kiện có nhiều thuận lợi và không ít khó khăn. Đảng bộ xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, phấn đấu thực hiện đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đảng ủy xã đã tiếp thu, quán triệt, tổ chức triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy và cụ thể thành chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tế của địa phương.

Theo đồng chí Phạm Trường Giang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuân Tức, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã đã lãnh đạo thực hiện đạt 22/23 chỉ tiêu nghị quyết. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt cao như: giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân 157 triệu đồng/ha đất nông nghiệp, đạt 104,66%; tổng sản lượng lúa 44.215 tấn, đạt 113,84%; diện tích màu 1.570ha, đạt 101,29%; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ ước thực hiện đạt 9,5 tỉ đồng, đạt 158,33% chỉ tiêu nghị quyết; thu ngân sách, các nguồn quỹ hàng năm đều đạt chỉ tiêu; cuối năm 2020 xã đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, cơ sở vật chất về giáo dục, y tế được tăng cường đầu tư, chất lượng giáo dục và tỷ lệ huy động học sinh hàng năm đều đạt chỉ tiêu nghị quyết. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, các chương trình quốc gia về y tế được quan tâm thực hiện. Xã Tuân Tức đã triển khai kịp thời các chế độ chính sách cho hộ nghèo, người có công. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 7,78%, so với đầu nhiệm kỳ giảm 14,33%.

Đảng ủy xã Tuân Tức phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra. 

Công tác tổ chức cán bộ luôn được Đảng ủy xã thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy hoạch, đào tạo, đánh giá, tuyển chọn đến bố trí sử dụng cán bộ đều được trao đổi, bàn bạc và quyết định tập thể theo quy định. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã cơ bản đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đạt chuẩn, trong đó trình độ chuyên môn đại học 18/20 đồng chí, đạt 90%, trình độ chính trị cao cấp chiếm 5%, trung cấp chiếm 95%. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã kết nạp được 52 đảng viên mới, đạt 104% so nghị quyết.

Đồng chí Phạm Trường Giang cho biết thêm, xác định công tác xây dựng Đảng là khâu then chốt, Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai sâu rộng từ cán bộ chủ chốt đến cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát trong thực hiện Quy định số 101, Quy định số 08 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến đóng góp, gợi ý kiểm điểm và tổ chức kiểm điểm các đồng chí trong ban chấp hành và 12/12 chi bộ với 218 đồng chí cán bộ, đảng viên. Qua kiểm điểm, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cũng như cán bộ, đảng viên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tác động tích cực đến ý thức, tính tự giác rèn luyện, gương mẫu, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hàng năm, có trên 85% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trên 98% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt nội dung công khai, dân chủ để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. 

Đồng chí Phạm Trường Giang cũng nhìn nhận, trong lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế tuy có bước tăng trưởng khá, giá trị bình quân trên một đơn vị diện tích hàng năm đều tăng nhưng vẫn còn thấp so với yêu cầu hiện nay, việc thực hiện nghị quyết của Huyện ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới chưa đồng bộ. Các mô hình kinh tế hợp tác có phát triển nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao, số hộ nghèo hàng năm có giảm nhưng chưa thật sự bền vững. Đồng thời, công tác giáo dục tư tưởng, chính trị mặc dù được Ban Chấp hành Đảng bộ xã thường xuyên quan tâm, nhưng từng lúc việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ra dân còn chậm, chưa đi vào chiều sâu. Công tác nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên còn hạn chế dẫn đến một số ít đảng viên chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ… Đây là những hạn chế đòi hỏi Ban Chấp hành Đảng bộ xã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, lãnh đạo, chỉ đạo, xác định nhiệm vụ trọng tâm ở từng thời điểm và từng lĩnh vực, xây dựng phong cách lãnh đạo sâu sát, tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở địa phương.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Phạm Trường Giang nhấn mạnh, Đảng bộ xã vẫn xác định cơ cấu kinh tế của xã là “Nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ”. Đẩy mạnh chuyển dịch tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nhân rộng các mô hình sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch vững mạnh. Phát huy hiệu lực, hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền. Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các chi bộ trực thuộc kịp thời triển khai nghị quyết đại hội cho tất cả cán bộ, đảng viên, phổ biến rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự thống nhất về quan điểm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Căn cứ các chỉ tiêu nghị quyết, ban chấp hành cụ thể hóa chương trình hàng năm, UBND xã, các chi bộ, Mặt trận, các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm, phù hợp với từng lĩnh vực, ngành mình, trong đó cần chú ý tập trung một số khâu đột phá, một số lĩnh vực trọng tâm để thực hiện. Quá trình thực hiện, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, các chi bộ, chính quyền, các ngành, đoàn thể phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra để kịp thời uốn nắn những hạn chế và có sơ, tổng kết rút kinh nghiệm để kịp thời điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình và từng thời điểm.

Phước Liêu

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng điện tử
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: