Đề xuất định hướng cải thiện PCI năm 2020 của ngành Kế hoạch và Đầu tư - Kỳ 2

17/10/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 17/10/2020 | 06:00

STO - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sóc Trăng trong năm 2019 mặc dù có chuyển biến nhưng vẫn không như mong đợi vì có nhiều chỉ số thành phần giảm điểm, thấp hơn điểm trung vị cả nước. Với thực trạng nêu trên, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch cải thiện Chỉ số PCI trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2022, trong đó có giao nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho các đơn vị trong thực hiện cải thiện chỉ số này.

Kỳ 2: Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do Trung ương và tỉnh đã ban hành

Để hướng tới mục tiêu chính là nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng phát triển, vừa qua, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban ngành và địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2020 (DDCI năm 2020).

 

Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: Q.BÌNH

Tại Hội nghị phân tích Chỉ số PCI 2019 và Chỉ số DDCI 2020, bà Võ Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ phân tích chất lượng môi trường kinh doanh thông qua các Chỉ số PCI năm 2019 của tỉnh Sóc Trăng; ông Lê Duy Bình - Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn về quản lý kinh tế Economica Việt Nam (đơn vị tư vấn) chia sẻ thông tin về mục đích, ý nghĩa của từng Chỉ số DDCI khi triển khai vào thực tiễn, phương pháp thực hiện, tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp và bước đột phá cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh. Đây là những thông tin hữu ích giúp các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố nhận diện những ưu điểm và tồn tại, hạn chế trong thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, để cải thiện Chỉ số PCI năm 2020 thì phải tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do Trung ương và tỉnh đã ban hành. Các chính sách này được lồng ghép, tiến hành song song nhằm đảm bảo việc hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư một cách hiệu quả nhất. Cụ thể, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, ngày 11-3-2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 844/QĐ-TTg, ngày 18-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 26-12-2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời, thực hiện tốt các nghị quyết, kế hoạch các văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, UBND triển khai thực hiện các chính sách trên như: Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND, ngày 10-7-2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND, ngày 10-7-2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, trong đó tập trung vào các chính sách hỗ trợ tập huấn, đào tạo, áp dụng công nghệ trong doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, du lịch, cải tiến công tác truyền thông, khuyến khích phát triển doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Quyết định chủ trương đầu tư số 1354/QĐ-UBND, ngày 20-5-2020 của UBND tỉnh về Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, ngày 17-4-2018 của Chính phủ; Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND, ngày 8-5-2020 của UBND tỉnh ban hành định mức hỗ trợ từng loại hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Kế hoạch số 45/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 1-1-2019 của Chính phủ; Bản cam kết giữa tỉnh Sóc Trăng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Cũng theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, đối với định hướng về “Nâng cao chất lượng đội ngũ thực thi công vụ” thì cần tập trung thực hiện 2 nội dung sau: thứ nhất là tiếp tục nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức có liên quan đến công tác giải quyết thủ tục hành chính. Thay đổi cơ chế, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức từ cơ chế “xin cho” sang cơ chế “phục vụ”; thứ hai là xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có hành vi giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy định, có hành vi kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, nhũng nhiễu, có thái độ cửa quyền, hống hách đối với nhân dân và doanh nghiệp. Việc triển khai đánh giá Bộ chỉ số DDCI hết sức có ý nghĩa với việc cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực điều hành kinh tế cấp sở, ngành và các địa phương. Kết quả đánh giá đó là cơ sở để các đơn vị chỉ ra được những ưu, nhược điểm trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần giúp các đơn vị liên quan nghiên cứu các giải pháp để nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hàng năm nhằm cải thiện chất lượng điều hành và tạo động lực cạnh tranh mạnh mẽ giữa các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh. Do vậy, DDCI rất quan trọng đối với thứ hạng PCI của tỉnh trong thời gian tới, bởi vì nếu DDCI cải thiện thực chất thì PCI của tỉnh sẽ được cải thiện đáng kể.

Trong năm 2020, tỉnh sẽ triển khai Bộ chỉ số DDCI Sóc Trăng một cách hiệu quả theo kế hoạch và đã tổ chức hội nghị công bố Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ngành và UBND cấp huyện (DDCI) Sóc Trăng năm 2020. Sau hội nghị công bố, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia khảo sát qua tin nhắn điện thoại, clip tuyên truyền, vận động, hoạt động tuyên truyền sẽ được diễn ra xuyên suốt từ tháng 8 đến tháng 9-2020. Tiếp theo là đơn vị tư vấn sẽ tiến hành chọn mẫu, khảo sát doanh nghiệp, phân tích kết quả khảo sát từ tháng 9 đến tháng 11-2020. Qua đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi lời kêu gọi đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia khảo sát, mỗi đánh giá của doanh nghiệp là thêm một phần động lực cho các đơn vị, UBND cấp huyện nâng cao trong việc thực hiện, xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Việc công bố kết quả sẽ được tổ chức thông qua Hội nghị công bố kết quả DDCI 2020, dự kiến sớm nhất là vào tháng 12-2020. Với việc cùng đồng lòng thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và việc triển khai Bộ chỉ số DDCI sẽ góp phần nâng cao năng lực điều hành cấp tỉnh, cấp sở, ngành, địa phương, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, là tiền đề để Sóc Trăng trở thành địa chỉ tin cậy, hấp dẫn của cộng đồng doanh nghiệp, thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, mạnh, bền vững trong thời gian tới.

QUANG BÌNH

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: