• Ngân hàng Chính sách xã hội

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kế Sách

Hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

26/02/2021 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 26/02/2021 | 06:00

STO - Năm 2020, các hoạt động của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Kế Sách đi vào nề nếp, ổn định; chất lượng tín dụng được duy trì loại tốt tại 13/13 xã, thị trấn và đạt 5 chỉ tiêu định hướng của Trung ương; nợ xấu được kiềm chế, nợ quá hạn giảm xuống mức cho phép 0,47%; chất lượng hoạt động ủy thác, hệ thống tổ tiết kiệm và vay vốn (TK-VV) được phát huy hiệu quả; ý thức trách nhiệm của người vay được nâng lên rõ rệt dần đưa hoạt động của phòng giao dịch đi vào ổn định, bền vững…

Để hiểu rõ hơn về cách làm cũng như những giải pháp mà đơn vị thực hiện, phóng viên Báo Sóc Trăng có cuộc phỏng vấn ông Đỗ Long Thảo - Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Kế Sách.

Ông Đỗ Long Thảo - Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Kế Sách. Ảnh: QUANG BÌNH

Phóng viên: Thưa ông, để có được những kết quả nêu trên thì đơn vị đã và đang thực hiện những giải pháp gì?

Ông Đỗ Long Thảo: Để có được kết quả nêu trên thì phòng giao dịch đã tập trung xây dựng mối quan hệ nội bộ, đoàn kết thống nhất, tất cả vì mục tiêu của NHCSXH Trung ương và Chi nhánh tỉnh đề ra. Toàn thể cán bộ (cả cán bộ tăng cường, cán bộ sở tại) toàn tâm toàn ý, quyết tâm, quyết liệt thực hiện chỉ đạo của ban giám đốc phòng giao dịch; ý thức của cán bộ sở tại đã thay đổi mạnh mẽ, nhiều cán bộ trở thành tấm gương sáng trong thực hiện nhiệm vụ.

Phóng viên: Vậy xin ông cho biết rõ hơn về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và cách làm cụ thể?

Ông Đỗ Long Thảo: Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và cách làm cụ thể trong việc huy động tiền gửi dân cư thì đơn vị đã tham mưu cho ban đại diện giao chỉ tiêu huy động đến từng xã, ấp. Qua đó, cán bộ tín dụng tham mưu cho chủ tịch UBND xã giao huy động cho các đoàn thể, tổ TK-VV (hình thức gửi góp linh hoạt) nên đảm bảo huy động bền vững. Huy động tiền gửi qua tổ thì ban đại diện giao chỉ tiêu số hộ gửi tiền gửi tiết kiệm định kỳ hàng tháng, qua đó đã nâng số hộ gửi tiết kiệm từ 30% (thời điểm ngày 30-9-2018) lên 80% (thời điểm ngày 31-12-2020). Số tiền huy động được căn cứ vào chỉ tiêu được giao để chỉ đạo cán bộ tín dụng cho rút bao nhiêu hàng tháng để đủ kế hoạch.

Đơn vị luôn xác định làm tốt việc bình xét, sàng lọc, cơ cấu khách hàng là giải pháp quan trọng ổn định chất lượng tín dụng. Tại phòng giao dịch, chúng tôi thực hiện như sau: với hộ cho vay mới, cán bộ tín dụng cùng đoàn thể phải trực tiếp đến kiểm tra các điều kiện trước khi cho vay, về: phương án, độ tuổi, đất đai hiện có, tư liệu sản xuất… để cho vay có hiệu quả. Với món vay đến hạn cơ cấu lại nợ thì cán bộ tín dụng cùng đoàn thể, trưởng ban nhân dân ấp, tổ vay vốn mời lên tuyên truyền nghĩa vụ, quyền lợi khi vay vốn; hướng dẫn lập hồ sơ; bình xét cho vay tại ấp để nâng mức cho vay hoặc phải thu 1 phần nợ… Hộ vay lại đều chấp hành tốt việc trả lãi, gửi tiết kiệm theo quy định.

Phóng viên: Hiện nay, việc thực hiện và tổ chức giao dịch xã của đơn vị trên địa bàn huyện ra sao, thưa ông?

Ông Đỗ Long Thảo: Chúng tôi chia giao dịch xã làm 3 ngày cố định (trước giao dịch, ngày giao dịch, sau ngày giao dịch). Theo đó, trước 5 - 7 ngày, cán bộ tín dụng xuống xã để triển khai đôn đốc thu nợ, lãi, tiết kiệm nhằm làm nóng địa bàn để UBND xã vào chỉ đạo, đoàn thể, tổ trưởng, trưởng ban nhân dân ấp vào cuộc để đôn đốc hoàn thành kế hoạch thu (đặc biệt là số hộ nộp lãi, gửi tiết kiệm). Đoàn thể thường xuyên đôn đốc, cập nhật và báo cáo kết quả thu số hộ, số tiền nộp lãi, hộ gửi tiết kiệm để cán bộ tín dụng tổng hợp báo cáo giao ban. Tại ngày giao ban, cán bộ tín dụng báo cáo và đề nghị chủ tịch UBND xã chỉ đạo, kiểm điểm những đoàn thể, tổ không đạt thu nợ, không đạt thu về số hộ…

Sau 7 ngày giao dịch, căn cứ danh sách cán bộ tín dụng cung cấp danh sách hộ chây ì không trả nợ, nộp lãi, gửi tiết kiệm, chủ tịch UBND xã chỉ đạo tổ xử lý nợ xấu mời lên xã tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục… Qua đó nhiều hộ đã thay đổi ý thức, do đó số hộ nộp lãi theo tháng đã nâng từ 60% lên 92%; hộ gửi tiết kiệm từ 30% lên 80%.

Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Kế Sách vinh dự nhận cờ thi đua “Đơn vị có thành tích xuất sắc dẫn đầu” năm 2020. Ảnh: QUANG BÌNH

Phóng viên: Trong việc quản lý chất lượng tín dụng thì đơn vị có những chỉ đạo gì?

Ông Đỗ Long Thảo: Chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ tín dụng rà soát, phân tích, đi tắt đón đầu trong việc đôn đốc thu hồi và xử lý nợ đến hạn bằng các giải pháp, như: những hộ đủ điều kiện xóa nợ thì phối hợp với các ngành thực hiện lập hồ sơ xóa nợ; không cho những hộ đủ điều kiện xóa nợ để thực hiện khoanh nợ; việc khoanh nợ chỉ thực hiện với các khoản nợ không đủ điều kiện xóa nợ, nhưng hết thời gian gia hạn nợ nên nợ xấu được kiềm chế; nợ rủi ro được xử lý trọng tâm. Những hộ chây ì có nợ đến hạn trong năm, tập trung đôn đốc qua tổ, hội, UBND xã...

Trong quá trình hoạt động, chúng tôi chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục người vay. Phát tờ rơi, họp tổ tuyên truyền đến hộ vay đã mang lãi, tiết kiệm sang nhà tổ trưởng để nộp - đây là giải pháp kiên trì thực hiện. Về công tác củng cố nâng cao trách nhiệm ủy thác của tổ chức hội và tổ TK-VV, luôn nâng cao trách nhiệm của tổ chức chính trị - xã hội bằng cách phân chia lại địa bàn quản lý theo ấp, theo năng lực ủy thác (thậm chí có những đoàn thể bị chấm dứt hợp đồng do không thực hiện nhiệm vụ). Củng cố sắp xếp lại tổ liền canh liền cư, thay thế tổ trưởng yếu kém… Đến nay, tổng số tổ TK-VV là 366 tổ, giảm 60 tổ so với đầu năm 2019; thay đổi 112 ban quản lý tổ TK-VV hoạt động yếu kém; củng cố bàn giao 8.757/18.248 hộ vay vốn (chiếm 48% số hộ vay vốn) về tổ TK-VV theo cụm dân cư liền kề. Sau củng cố đã giúp cho hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ TK-VV được thuận lợi, chất lượng thu nợ, thu lãi, tiền gửi tiết kiệm tăng lên rõ rệt. Củng cố lại hồ sơ pháp lý, hồ sơ cho vay lưu tại đoàn thể, tổ TK-VV; trang bị cặp đựng tài liệu cho các tổ TK-VV; hàng tháng vào ngày giao dịch, hướng dẫn hội, tổ cập nhật các hồ sơ mới phát sinh.

Thường xuyên rà soát, đánh giá nâng cao năng lực công tác ủy thác; hệ thống tổ để có giải pháp hỗ trợ, đôn đốc, củng cố kiện toàn kịp thời… Do vậy chất lượng tổ cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Song song đó, đơn vị luôn thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, tổng kết cuối năm để các đơn vị, các tổ thi đua thực hiện.

Phòng Giao dịch NHCSXH Kế Sách sẽ nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn tiếp tục đoàn kết nhất trí, quyết tâm, quyết liệt tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2021 được giao, đưa phòng giao dịch đi vào ổn định bền vững.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

QUANG BÌNH (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: