• Pháp luật - Bạn đọc

Công khai, minh bạch - giải pháp hữu hiệu trong phòng, chống tham nhũng

22/07/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 22/07/2020 | 06:00

STO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN). Theo đó, chú trọng chỉ đạo về khắc phục những hạn chế theo kiến nghị của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và việc xử lý nghiêm các vụ việc có liên quan đến tham nhũng.

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa

Quán triệt tinh thần chỉ đạo trên, trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp, các ngành trong tỉnh đã đẩy mạnh việc triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật về PCTN, tiết kiệm và chống lãng phí. Đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về PCTN tại cơ quan, đơn vị và lĩnh vực phụ trách. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch về tổ chức cũng như các hoạt động, nhất là tập trung vào các lĩnh vực như: quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất, nhà ở, quản lý dự án đầu tư xây dựng, huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, chuyển ngạch, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức... Toàn tỉnh đã tổ chức 47 cuộc kiểm tra liên quan việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động tại các cơ quan và địa phương. Qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm quy định về công khai, minh bạch.

Cán bộ phụ trách một cửa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công vụ. Ảnh: C.H

Các ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn cho phù hợp theo quy định hiện hành nhằm nâng cao tính hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh PCTN. Cụ thể, các đơn vị đã xây dựng mới 185 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; sửa đổi, bổ sung 4 văn bản cho phù hợp với chế độ, định mức, tiêu chuẩn hiện hành và tổ chức 17 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Việc xây dựng, thực hiện các quy tắc ứng xử được các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc. UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan thanh tra thực hiện lồng ghép trong các cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về thực hiện quy tắc ứng xử. Qua đó, góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc cũng như tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Những tháng đầu năm 2020, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chuyển đổi vị trí công tác cho 104 cán bộ, công chức, viên chức theo quy định nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện về công tác cải cách hành chính, tuyên truyền, rà soát thủ tục hành chính. Đồng thời, quyết định phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính, nhất là chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố đều có hệ thống mạng nội bộ (LAN), trang thông tin điện tử; tham gia kết nối vào hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước hình thành hệ thống mạng kết nối liên thông đến các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và ứng dụng các phần mềm quản lý văn bản; hệ điều hành Ubuntu; tổ chức các lớp bồi dưỡng về ứng dụng các chương trình, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO... Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong hoạt động, điều hành, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập trong tình hình mới. Phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản, đối với đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước đã thực hiện đạt gần 86%; số còn lại do thuộc địa bàn vùng sâu, chưa có máy ATM.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu luôn xác định công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Khi triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, gắn công tác PCTN, lãng phí với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi tham nhũng

Các cơ quan, đơn vị luôn chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên. Trong cùng kỳ, chưa phát hiện tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Song song đó, toàn tỉnh còn triển khai 21 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, thu, chi tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN và thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Qua thanh tra, đã phát hiện có 5 đơn vị sai phạm, đoàn đã kiến nghị chấn chỉnh rút kinh nghiệm và kiến nghị xử lý đối với 173 cá nhân có liên quan. Đối với các cơ quan tố tụng đã tiến hành điều tra, khởi tố 4 vụ án liên quan tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, đồng chí Lê Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm Phó trưởng Ban Chỉ đạo công tác PCTN tỉnh cho biết: Sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh có liên quan đến công tác PCTN. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, nhất là các vụ án, vụ việc theo kiến nghị của Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong việc thực hiện công tác PCTN, gắn với việc thực hiện các chỉ thị về Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí và chú trọng nâng cao hiệu quả phát hiện tham nhũng qua tự kiểm tra nội bộ, qua giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Sẽ phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể và cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, đấu tranh PCTN, lãng phí. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác PCTN, lãng phí; có biện pháp bảo vệ người tích cực tố giác hành vi tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN gắn với thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin, tuyên truyền PCTN.

S.M

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: