• Pháp luật - Bạn đọc

Đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống tham nhũng

26/10/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 26/10/2020 | 06:00

STO - Lãnh đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN). Theo đó, đã đề ra nhiều phương án, chương trình, kế hoạch và giải pháp PCTN cụ thể, hiệu quả, thiết thực.

Trong 9 tháng đầu năm, các cấp ủy, chính quyền, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác công khai, minh bạch, trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như: Quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất, nhà ở, quản lý dự án đầu tư xây dựng, huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, chuyển ngạch, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức... Toàn tỉnh đã tổ chức 47 cuộc kiểm tra liên quan việc thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động nhưng chưa phát hiện vi phạm nào.

Cán bộ địa phương thực hiện tốt quy tắc ứng xử khi giao tiếp với dân. Ảnh: C.H

Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử được các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện một cách nghiêm túc. Hầu như các đơn vị đều xây dựng, phổ biến quy tắc ứng xử theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ và đạo đức nghề nghiệp của ngành. Trong 9 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan Thanh tra quan tâm lồng ghép nội dung thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về thực hiện quy tắc ứng xử trong các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành. Từ đó, góp phần chấn chỉnh tác phong, phong cách làm việc cũng như tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã chuyển đổi vị trí công tác cho 121 cán bộ, công chức, viên chức theo quy định nhằm phòng ngừa tham nhũng. Các ngành, địa phương còn quan tâm việc rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn cho phù hợp với quy định hiện hành. Cụ thể, xây dựng mới 226 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và sửa đổi, bổ sung 21 văn bản. Các cơ quan chức năng đã tổ chức 24 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và chưa phát hiện đơn vị vi phạm.

Công tác PCTN luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Do đó, thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị luôn gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN. Đồng thời, nêu cao tính chủ động, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng. Thủ trưởng các đơn vị đã chủ động yêu cầu, phối hợp các cơ quan chức năng để xử lý các vụ việc có liên quan đến tham nhũng xảy ra tại cơ quan, đơn vị mình. Lãnh đạo còn triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, gắn công tác PCTN, lãng phí với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, các cơ quan, sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đều có hệ thống mạng nội bộ, trang thông tin điện tử; tham gia kết nối vào hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước hình thành hệ thống mạng dùng riêng kết nối liên thông; ứng dụng các phần mềm quản lý văn bản... Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hoạt động, điều hành của cơ quan, tổ chức, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập trong tình hình mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Ngoài ra, các ngành, các cấp còn đẩy mạnh việc xử lý và PCTN bằng nhiều hình thức theo chức năng, nhiệm vụ của mình như: công tác thanh tra, tự kiểm tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành điều tra, truy tố, xét xử 6 vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, thực tế công tác PCTN trên địa bàn tỉnh đôi lúc vẫn chưa phát huy hết hiệu quả, nhất là việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng. Chính vì thế, theo lãnh đạo tỉnh, sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh có liên quan đến công tác PCTN. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về tham nhũng. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác. Phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể và các cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, đấu tranh PCTN, lãng phí. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác PCTN, lãng phí; có biện pháp bảo vệ người tích cực tố giác hành vi tham nhũng, lãng phí.

C.H

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: