• Pháp luật - Bạn đọc

Các sở, ban ngành tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Hoàng Điện trả lời kiến nghị của cử tri

  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 09/08/2018 | 08:11

STO - Tại kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX vừa qua, bà con cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị chất vấn các sở, ngành. Qua đó, lãnh đạo các đơn vị đã trực tiếp hoặc có văn bản giải trình cụ thể từng vấn đề mà cử tri thắc mắc. Báo Sóc Trăng lần lượt trích đăng giải trình của các cơ quan, đơn vị.

* Cử tri huyện Mỹ Xuyên đề nghị cho đối tượng đang hưởng trợ cấp là vợ của liệt sĩ tái giá được hưởng chính sách như: điều dưỡng, bảo hiểm y tế, mai táng phí, hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Lê Hoàng Điện trả lời: Tại Khoản 4, Điều 20 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 9-4-2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, thì vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn, không quy định hưởng các chế độ khác, như: BHYT, điều dưỡng, mai táng phí, nhà ở... Tuy nhiên, tỉnh Sóc Trăng có hỗ trợ về BHYT đối với vợ liệt sĩ tái giá. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn, trong quá trình thực hiện chính sách đã có văn bản kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, trình Chính phủ về những nội dung trên.

Đề nghị của cử tri, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin ghi nhận và tiếp tục kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét.

* Cử tri cũng đề nghị Nhà nước có chính sách đãi ngộ, quan tâm hơn nữa đối với người thờ cúng thân nhân liệt sĩ; có chính sách nhà ở cho người thờ cúng liệt sĩ không có vợ con mà hiện nay anh, em của liệt sĩ thờ cúng.

Đồng chí Lê Hoàng Điện trả lời: Về chính sách đãi ngộ và quan tâm hơn nữa đối với người thờ cúng thân nhân liệt sĩ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin ghi nhận và kiến nghị về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với chính sách nhà ở cho người thờ cúng liệt sĩ không có vợ con, mà hiện nay anh, em của liệt sĩ thờ cúng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề xuất với Chính phủ.

* Cử tri huyện Thạnh Trị đề nghị có văn bản kiến nghị Cục Người có công xem xét, điều chỉnh quy định “Vợ liệt sĩ tái giá không còn là thân nhân liệt sĩ” tại Công văn số 552/NCC-CS1, ngày 21-4-2014 thành “Vợ liệt sĩ tái giá đang hưởng trợ cấp hàng tháng được công nhận là thân nhân liệt sĩ” và được hưởng các chế độ, chính sách như thân nhân liệt sĩ.

Đồng chí Lê Hoàng Điện trả lời: Theo nội dung Công văn số 552/NCC-CS1, ngày 21-4-2014 của Cục Người có công giải thích Điều 21 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 9-4-2013 của Chính phủ, việc giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ nếu trong gia đình không còn thân nhân (chủ yếu gồm cha, mẹ, vợ, con) hưởng trợ cấp hàng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần. Do vợ liệt sĩ đã tái giá không còn là thân nhân của liệt sĩ nếu đủ điều kiện nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc phụng dưỡng, chăm sóc cha, mẹ liệt sĩ hàng ngày cho đến cuối đời thì được hưởng trợ cấp hàng tháng, nên người thờ cúng liệt sĩ vẫn được hưởng trợ cấp thờ cúng (những trường hợp vợ liệt sĩ không tái giá đang hưởng trợ cấp hàng tháng thì người thờ cúng không được hưởng trợ cấp thờ cúng).

Cục Người có công sử dụng từ “Vợ liệt sĩ tái giá thì không còn là thân nhân liệt sĩ" là có căn cứ vào văn bản quy định chính sách của Nhà nước từ khi mới ban hành (Thông tư số 59-TB-LS, ngày 17-10-1956 của Bộ trưởng Bộ Thương binh về việc giải thích và hướng dẫn thi hành Nghị định số 980-TTg, ngày 27-7-1956). Về kiến nghị vợ liệt sĩ tái giá đang hưởng trợ cấp hàng tháng phải được công nhận là thân nhân liệt sĩ và hưởng các chế độ, chính sách như thân nhân liệt sĩ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin ghi nhận và tiếp tục kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét.

* Cử tri huyện Long Phú đề nghị xem xét bố trí một phần kinh phí cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng tâm thần, người già neo đơn, tàn tật...

Đồng chí Lê Hoàng Điện trả lời: Trung tâm Bảo trợ xã hội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các nhóm đối tượng: trẻ mồ côi, người cao tuổi, người tàn tật, tâm thần (gọi chung là đối tượng bảo trợ xã hội) do ngân sách nhà nước đảm bảo 100%. Kinh phí thực hiện các chế độ đối với các đối tượng được nuôi dưỡng, chăm sóc tại trung tâm theo Quyết định số 2089/QĐ-UBND, ngày 8-9-2015 của UBND tỉnh về việc quy định mức trợ cấp nuôi dưỡng đối với đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

* Cử tri huyện Mỹ Tú đề nghị có chính sách hỗ trợ các đối tượng chính sách là người già, neo đơn, mất sức lao động đang hưởng trợ cấp ít, đời sống khó khăn để thoát nghèo theo nghị quyết Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Hoàng Điện trả lời: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc rà soát đối tượng người có công với cách mạng hiện còn khó khăn trong cuộc sống và thiếu vốn sản xuất, già yếu không còn khả năng lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tổ chức khảo sát các hộ chính sách nghèo trong tỉnh. Hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang tổng hợp danh sách nhu cầu cụ thể của từng đối tượng và đề xuất phương án để trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho những đối tượng này thoát nghèo trong thời gian tới.

* Cử tri cũng đề nghị Quốc hội và các bộ, ngành xem xét việc hưởng trợ cấp từ 80 tuổi xuống 75 tuổi.

Đồng chí Lê Hoàng Điện trả lời: Theo Điều 7 Luật Người cao tuổi năm 2009 và Khoản 5, Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 21-10-2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định người từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng thì được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, với số tiền 270.000 đồng/tháng.

Trường hợp người cao tuổi (từ 60 tuổi đến 80 tuổi) thuộc gia đình hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng thì được hưởng trợ cấp hàng tháng, với số tiền 405.000 đồng/tháng.

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại tỉnh Sóc Trăng năm 2017, Ban Công tác người cao tuổi đã có báo cáo và đề xuất mở rộng đối tượng trợ cấp bảo trợ xã hội cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật Người cao tuổi năm 2009. Trong đó, có mở rộng đối tượng trợ cấp bảo trợ xã hội cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên.

* Cử tri huyện Mỹ Tú đề nghị tăng cường các giải pháp việc làm cho thanh, thiếu niên nông thôn. Đồng thời, điều chỉnh các chế tài xử lý đối tượng nghiện ma túy; cụ thể, nếu test 1 lần và phát hiện đối tượng sử dụng ma túy thì áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện.

Đồng chí Lê Hoàng Điện trả lời: Thời gian qua, tỉnh quan tâm triển khai nhiều giải pháp về công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động nói chung, thanh niên nông thôn nói riêng. Cụ thể, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tuyển chọn lao động cung ứng cho doanh nghiệp thông qua các phiên giao dịch việc làm, điểm giao dịch việc làm tại địa phương và qua cổng thông tin điện tử “Người tìm việc, việc tìm người” của Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin thị trường lao động đến tận cơ sở để tạo điều kiện cho người lao động, nhất là thanh niên nông thôn được tiếp cận, lựa chọn việc làm phù hợp. Tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh có thu hút lao động được vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm tạo ra nhiều chỗ làm việc mới. Đồng thời, ưu tiên nguồn vốn này cho người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn được tiếp cận vay vốn tự tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, ngày 9-7-2015 về thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên lập nghiệp; thanh niên khởi sự doanh nghiệp (ưu tiên đối tượng sinh viên ra trường). Giới thiệu nhiều công ty hoạt động xuất khẩu lao động liên hệ địa phương tuyển chọn lao động tham gia. Đặc biệt, lựa chọn những doanh nghiệp có chính sách liên kết với các ngân hàng thương mại tạo điều kiện cho người lao động vay vốn tham gia xuất khẩu lao động, nhất là thị trường lao động cao cấp như: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc.

Hiện nay, tỉnh Sóc Trăng có 1 cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện chức năng tiếp nhận điều trị, cắt cơn, giải độc, chữa bệnh, cai nghiện, giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách... đối với người nghiện ma túy. Việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện thực hiện theo Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Trường hợp người nghiện ma túy nếu test 1 lần và phát hiện đối tượng sử dụng ma túy thì áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Điều 1 Nghị định số 56/2016/NĐ-CP, ngày 29-6-2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP, ngày 30-9-2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Đối với ý kiến của cử tri về điều chỉnh các chế tài xử lý đối với người nghiện ma túy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin ghi nhận và sẽ phối hợp với các sở, ngành kiến nghị về bộ, ngành có liên quan đề xuất với Chính phủ xem xét.

N.T

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Nam - Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: