Dân quân tự vệ - sẵn sàng trong mọi tình huống

17:31 27/03/2018

Trải qua 83 năm (28-3-1935 - 28-3-2018), dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với DQTV tỉnh Sóc Trăng, hiện nay lực lượng này chiếm khoảng 1,46% so với dân số. Hoạt động của DQTV ngày càng đi vào nề nếp, nổi bật nhất là chủ động phối hợp với các lực lượng tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tích cực thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu của DQTV tỉnh. NGỌC DIỄM (Thực hiện)