Dấu ấn qua các phong trào, hoạt động thiết thực

22:51 06/07/2018

Trong 25 năm (1993 - 2018) phát triển và trưởng thành, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã để lại nhiều dấu ấn qua các phong trào, hoạt động thiết thực. Dưới đây hình ảnh nổi bật của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh trong 25 năm qua. THUẬN LỢI (Thực hiện)