Dấu ấn Tết quân - dân ở Trường Khánh

14:57 09/07/2018

“Tết quân - dân” được tổ chức tại xã Trường Khánh (Long Phú) từ ngày 24 đến 26-1. Tại đây, Ban Chỉ đạo “Tết quân – dân” và lực lượng vũ trang đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo; giúp dân làm nhà, sửa chữa lộ giao thông nông thôn, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường. Đồng thời, tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân, hội thi gói bánh tét; trưng bày hình ảnh thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đưa hàng Việt về nông thôn phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân.  Thực hiện: Ngọc Diễm