Dấu ấn tuổi trẻ Sóc Trăng trong Tháng Thanh niên năm 2018

22:20 29/03/2018

Với chủ đề “Tuổi trẻ Sóc Trăng sáng tạo xây dựng quê hương giàu đẹp”, trong Tháng Thanh niên năm 2018, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên mang ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, qua đó thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của tuổi trẻ Sóc Trăng trong Tháng Thanh niên năm 2018. Tấn Phát (Thực hiện)