Đoàn Khối các cơ quan - một nhiệm kỳ nhìn lại

08:28 26/05/2017

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan đã nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tham gia thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng của đoàn. Sau đây là một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Khối các cơ quan trong nhiệm kỳ qua. Tấn Phát (Thực hiện)