Đoàn viên, thanh niên huyện Châu Thành với nhiều hoạt động sôi nổi và thiết thực

16:06 19/04/2017

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Đoàn Thanh niên huyện Châu Thành đã tập trung nhiều hoạt động hướng về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp thanh niên, xây dựng nhiều mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả nhằm thu hút đoàn viên. Đặc biệt thông qua hoạt động tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đoàn viên, thanh niên đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu của Đoàn Thanh niên huyện Châu Thành trong nhiệm kỳ qua. PHƯỚC LIÊU (Thực hiện)