Hình ảnh hoạt động của LĐLĐ TP. Sóc Trăng trong nhiệm kỳ 2013 - 2018

15:57 26/09/2018

Nhờ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, nên trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp công đoàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống cho đoàn viên và CNVCLĐ. Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu trong hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ 2013 - 2018. M.Linh (Thực hiện)