Những công trình nông thôn mới xã Hưng Phú

15:04 05/10/2018

Từ một xã còn nhiều khó khăn của huyện Mỹ Tú, đến nay xã Hưng Phú cơ bản đạt 19 tiêu chí (trong đó tiêu chí số 5 về trường học đang được đầu tư xây dựng) và đang hoàn tất hồ sơ chờ công nhận. Đây là mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển về mọi mặt đời sống của người dân, từng bước thay đổi diện mạo vùng nông thôn. Song Lê (Thực hiện)