Những hình ảnh về Trung tâm Phục vụ hành chính công

14:18 05/01/2019

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh chính thức khai trương và đi vào hoạt động từ ngày 4-1. Việc đưa vào hoạt động trung tâm nhằm thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hướng tới xây dựng chính quyền điện tử. Sau đây là một số hình ảnh về Trung tâm Phục vụ hành chính công được phóng viên Báo Sóc Trăng ghi nhận. TẤN PHÁT (Thực hiện)