Những ngày đầu huấn luyện của tân binh

21:17 12/03/2019

Năm 2019, Trung đoàn Bộ binh 897 được Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện các chiến sĩ mới. Trong những ngày đầu, tân binh còn xa lạ nhiều việc, đặc biệt là các chế độ quy định trong ngày, tuần. Tuy có nhiều khó khăn và thử thách phía trước nhưng đó cũng là sự tự hào, những trải nghiệm đầy ý nghĩa khi được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam. Dưới đây là hình ảnh của tân binh trong những ngày đầu huấn luyện. SONG LÊ (Thực hiện)