Những ngày ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

08:26 09/04/2019

Cùng với các địa phương trong cả nước, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tỉnh Sóc Trăng đã và đang tiến hành điều tra ở 2.706 địa bàn; trong đó, có 325 địa bàn đặc thù. Dưới đây là một số hình trong những ngày đầu Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019. T.PÍCH