Sau một thập niên tái lập huyện Châu Thành

14:25 10/12/2018

Sau 10 năm tái lập, với tinh thần đoàn kết thống nhất, sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Châu Thành đã đạt được những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, văn hóa - thể thao, y tế, giáo dục, các chương trình giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành... Diện mạo mới trên địa bàn huyện không ngừng đổi thay; các công trình trụ sở, hệ thống giao thông được mở rộng đầu tư, nâng cấp… Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động ở các lĩnh vực. THẠCH PÍCH (Thực hiện)