Sóc Trăng - Chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển

09:19 04/01/2017

Cùng với công cuộc đổi mới của đất nước, trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Sóc Trăng đã từng bước vươn lên, phát triển toàn diện, mạnh mẽ, khẳng định vị thế mới của một tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.