Thanh niên với môi trường

15:28 17/09/2018

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, thời gian qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều phong trào với các hành động thiết thực. Các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng có hiệu quả và đã tạo được dấu ấn, có sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Hải Hà (Thực hiện)