Tuổi trẻ Đoàn Khối doanh nghiệp với hành trình cùng người khuyết tật

15:25 20/04/2018

Nhằm khích lệ tinh thần và động viên học sinh khuyết tật và các đối tượng yếu thế khác tham gia các hoạt động xã hội, thúc đẩy họ hòa nhập cộng đồng, ngày 18-4, tuổi trẻ Đoàn Khối doanh nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam. Phóng viên Báo Sóc Trăng đã ghi nhận một số hình ảnh về hoạt động này. THUẬN LỢI (Thực hiện)