• Thành phố Sóc Trăng trên đường phát triển

Đảng bộ TP. Sóc Trăng

Quyết tâm đưa Nghị quyết số 18-NQ/TW vào cuộc sống

  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 14/05/2018 | 06:00

STO - Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bước đầu Thành ủy Sóc Trăng đã triển khai thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND phường, nhằm xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Quận - Bí thư Thành ủy cho biết: “Trong quý II năm 2018, Thành ủy đã thực hiện “nhất thể hóa” Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND Phường 6. Đây là phường thứ 2 của thành phố thực hiện mô hình này nhưng là phường đầu tiên thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 18 để tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới”.

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18, ngay khi nhận được Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy đã xây dựng kế hoạch và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện: Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kiểm soát, giải quyết số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của một tổ chức theo đúng quy định hiện hành; giảm tỷ lệ người phục vụ trong từng cơ quan, nhất là khối văn phòng. Kiên quyết giảm và không thành lập mới các tổ chức trung gian; giải thể hoặc sắp xếp lại các tổ chức hoạt động không hiệu quả; việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy không được tăng thêm đầu mối và biên chế.

Thực hiện nghiêm quy trình bổ nhiệm, đề bạt cán bộ theo tinh thần công khai, minh bạch, dân chủ; thực hiện công tác tuyển dụng công chức, viên chức theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh để thu hút người thực sự có đức có tài vào làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm chế độ miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, cho thôi việc hoặc thay thế kịp thời những người yếu kém về năng lực, phẩm chất đạo đức, không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của chức danh, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ. 

Phường 6 được thành phố chọn thực hiện “nhất thể hóa” Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND phường.

Theo kế hoạch, dự kiến đến năm 2021, TP. Sóc Trăng sẽ cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức của hệ thống chính trị theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, cấp trưởng, cấp phó; thực hiện thí điểm một số mô hình về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh; đảm bảo giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. Trước mắt, trong quý II, Thành ủy tiếp tục thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; giải thể phòng y tế, chuyển chức năng nhiệm vụ về Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Trong quý III, IV, giải thể Phòng Dân tộc, chuyển chức năng, nhiệm vụ về phòng Nội vụ; thực hiện nhất thể hóa Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND Phường 1.

Trong năm 2019, thực hiện giải thể Đài Truyền thanh, chuyển chức năng, nhiệm vụ đài về Trung tâm Văn hóa thể thao, đổi tên thành Trung tâm Văn hóa thể thao, du lịch và truyền thông; nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố và  thực hiện mô hình bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND đối với Phường 2, Phường 3…

Hiện thành phố đang tập trung cho công tác tuyên truyền, quán triệt, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao của xã hội. Tuy nhiên, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị không dễ dàng nhưng với quyết tâm đưa nghị quyết vào hiện thực cuộc sống, trong quá trình thực hiện, thành phố chú trọng công tác dân chủ, công khai, minh bạch; quan tâm bố trí đủ nguồn lực và có cơ chế, chính sách phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy. 

H.Lan

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Nam - Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: