• Thị xã Vĩnh Châu

TX. Vĩnh Châu

Cải thiện đời sống nhân dân từ công tác giảm nghèo bền vững

17/11/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 17/11/2020 | 06:00

STO - Sau 5 năm triển khai thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững, TX. Vĩnh Châu đã đạt được những kết quả tích cực, mang lại những cải thiện đáng kể cho đời sống vật chất và tinh thần của hộ nghèo. Kết quả đạt được là động lực để thị xã thực hiện ngày càng hiệu quả hơn các chính sách giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển giai đoạn mới.

Đẩy mạnh công tác giảm nghèo

Trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Vĩnh Châu xác định công tác giảm nghèo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu và trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Trên cơ sở Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 28-4-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân giai đoạn 2016 - 2020, cùng với việc xây dựng, triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo, thị xã triển khai đẩy mạnh công tác giảm nghèo và phổ biến chính sách, pháp luật về giảm nghèo đến các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn.

Theo đó, cấp ủy và chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức và hành vi trong công tác giảm nghèo; vận động người nghèo, hộ nghèo, người chưa có hoặc thiếu việc làm phát huy khả năng của bản thân, chủ động phấn đấu vươn lên vượt qua nghèo khó, không trông chờ hay ỷ lại vào Nhà nước. Song song đó, chỉ đạo, hướng dẫn và xây dựng mô hình giảm nghèo bền vững tại thị xã và các xã, phường; đề ra kế hoạch, giải pháp chỉ đạo thực hiện. Quá trình thực hiện đều phân công các thành viên ban chỉ đạo phụ trách từng địa bàn nhằm giúp hộ nghèo trong quá trình làm kinh tế. Định kỳ, ban chỉ đạo tổ chức sơ kết đánh giá nguyên nhân của hạn chế, yếu kém để kịp thời đưa ra giải pháp chỉ đạo phù hợp để thực hiện trong những năm tiếp theo. Ngoài ra, việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững cũng được đảm bảo thường xuyên nhằm kịp thời chấn chỉnh những yếu kém, hạn chế trong quá trình thực hiện.

Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đã giúp nông dân trên địa bàn TX. Vĩnh Châu thoát nghèo. Ảnh: QUỐC KHA

Từ những nỗ lực trong công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã giúp cho đảng viên, hội viên và mọi người dân nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng trong thực hiện chính sách giảm nghèo và các chính sách xã hội khác. Thực tế cho thấy, các chính sách về giảm nghèo bền vững từng bước được quan tâm đầu tư hơn và lồng ghép với các nguồn lực khác hiện có đã từng bước mang lại hiệu quả cho hộ dân được thoát nghèo bền vững hơn. Đồng thời, thông qua các dự án vốn vay phục vụ chương trình giảm nghèo, hỗ trợ việc làm, hỗ trợ đồng bào Khmer đặc biệt khó khăn và các nguồn tài trợ khác đã từng bước tác động đến ý thức vươn lên thoát nghèo cho bản thân, gia đình và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Hiệu quả thiết thực

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong những năm qua, TX. Vĩnh Châu đã triển khai các chương trình, dự án, các chính sách khác cho 37.833 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn và xã bãi ngang, ven biển với tổng kinh phí đầu tư trên 62 tỉ đồng; cấp phát 570.673 lượt thẻ bảo hiểm y tế với kinh phí khoảng 365 tỉ đồng; hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho 17.477 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo với tổng vốn vay trên 114 tỉ đồng; hỗ trợ 1.239 hộ nghèo bức xúc về nhà ở với tổng kinh phí gần 31 tỉ đồng; thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ học tập cho 4.538 học sinh, sinh viên với tổng kinh phí gần 3,4 tỉ đồng.

Ngoài thực hiện các mục tiêu tổng thể, thị xã còn tập trung giải quyết một số nhiệm vụ cơ bản phục vụ cho công tác giảm nghèo bền vững, bao gồm thực hiện Chương trình quốc gia giải quyết việc làm; các chính sách bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội, giáo dục, y tế; chính sách nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường. Ngoài ra, thị xã còn quan tâm thực hiện các chương trình tiếp cận thông tin truyền thông và các chương trình, dự án khác có liên quan như Dự án Xây dựng hạ tầng cơ sở xã nghèo, xã bãi ngang và xã Chương trình 135; Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất; Dự án Xây dựng hạ tầng cơ sở xã bãi ngang, ven biển và Dự án Tín dụng ưu đãi. Thực hiện các chương trình, dự án trên, với nhiều biện pháp tích cực và đồng bộ, hàng năm thị xã đều đạt và vượt chỉ tiêu về giải quyết việc làm; lĩnh vực giáo dục và đào tạo được chuyển biến tích cực trên nhiều mặt; chính sách bảo hiểm y tế toàn dân được tăng cường, số người tham gia bảo hiểm y tế tiếp tục tăng, trong đó đối tượng hộ nghèo và dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn và trẻ em dưới 6 tuổi được hỗ trợ 100%. Đến cuối năm 2019, toàn bộ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh...

Theo nhận định của Thị ủy Vĩnh Châu, qua 5 năm triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội kết hợp với lồng ghép các chương trình và dự án giảm nghèo đã giúp thị xã giảm được 6.137 hộ nghèo và 3.297 hộ cận nghèo. Kết quả này đã tạo điều kiện để thị xã đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7%. Với sự chỉ đạo sâu sát của Thị ủy và sự điều hành chặt chẽ của UBND thị xã, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, tin tưởng rằng công tác giảm nghèo bền vững của TX. Vĩnh Châu sẽ đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến mức thấp nhất, để cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

QUỲNH LAM

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: