• Trong tỉnh

XÃ LUẬN

Niềm tin và kỳ vọng

14/10/2020 06:02 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 14/10/2020 | 06:02

STO - ​Sáng nay, ngày 14-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV chính thức khai mạc, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà, đánh dấu giai đoạn mới trên con đường phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của Sóc Trăng. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh tràn đầy niềm tin và kỳ vọng hướng về đại hội.

Từ nhiều tháng qua, cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ trong tỉnh phấn khởi hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức trước tác động của tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, dịch Covid–19 hoành hành và đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực. Nhiều công trình, dự án phục vụ dân sinh được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành và đưa vào sử dụng; thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; với tinh thần nhân văn sâu sắc đã hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho thương binh, gia đình chính sách; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt trên tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”; tổ chức thành công đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, với sự quan tâm sâu sắc trước mỗi bước trưởng thành của Đảng bộ tỉnh, đã có nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Những ý kiến đóng góp toát lên tinh thần trách nhiệm, lòng tin yêu của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, với sự nghiệp đổi mới, hội nhập do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua (2015 - 2020), trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước và khó khăn riêng của một tỉnh nông nghiệp, có đông đồng bào dân tộc thiểu số và là tỉnh nghèo có xuất phát điểm thấp... nhưng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã nêu cao truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức giành được thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 đột phá chiến lược và tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được những kết quả tích cực. Mạnh dạn đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh quảng bá, thu hút kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy được tiềm năng, sản phẩm đặc trưng thế mạnh của từng địa phương trong tỉnh. Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 6,15%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 là 2.110 USD/người/năm, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đầu người là 9,38%; giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 3%/năm, trong đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo Khmer trên 4%/năm, toàn tỉnh còn 9.282 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,87%; bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao. Quốc phòng - an ninh được củng cố; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả; đoàn kết nội bộ được giữ vững; tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên. Công tác dân vận trong hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân.

Tuy vậy, Sóc Trăng vẫn còn là một tỉnh nghèo, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, liên kết sản xuất - tiêu thụ thiếu bền vững; là tỉnh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh; công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch tuy có bước phát triển, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng để thực sự thúc đẩy tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy thế mạnh và các sản phẩm đặc sản, đặc trưng của tỉnh. Đời sống của nhân dân, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có mặt còn hạn chế. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chậm đổi mới; tính đảng, tính chiến đấu trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở một số địa phương, đơn vị cơ sở chưa cao.

Với tinh thần trách nhiệm, với truyền thống quyết không phụ kỳ vọng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần này có trách nhiệm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được cùng yếu kém, khuyết điểm, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban Chấp hành khóa mới thật sự có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, trí tuệ và năng lực để lãnh đạo toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục đạt được nhiều thành công trong nhiệm kỳ tới, đưa Sóc Trăng phát triển lên tầm cao mới.

Hướng về đại hội, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân tin tưởng với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; bảo đảm quốc phòng – an ninh; đổi mới toàn diện, đồng bộ; đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh và bền vững”, Đảng bộ tỉnh sẽ lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người bằng bình quân khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Niềm tin tưởng và sự kỳ vọng lớn lao, tin rằng với truyền thống cách mạng, trí tuệ, quyết tâm cùng với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ tạo ra khí thế mới, xung lực mới để Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh nêu cao tinh thần quyết tâm đưa Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.

BÁO SÓC TRĂNG

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng điện tử
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: