• Vì sự bình yên của Nhân dân

Thông báo truy tìm chủ sở hữu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

04/10/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 04/10/2020 | 06:00

STO - Ngày 24 tháng 9, Công an huyện Mỹ Xuyên có Thông báo số: 52/TB-CAH, về việc truy tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

STT Nhãn hiệu số loại Màu sơn SỐ MÁY SỐ KHUNG Dung tích Biển số
         1              PRODAELIM 50 đỏ, đen VTT69YX1P39FMB002161 RRKDCB6UMFXP02161 49 83PT-233.99
         2              YAMAHA MIO Nâu, trắng 23C105288 RLCM2323C1OBY052899 113 83P1-257.28
         3              MAIESTY FT110 Đỏ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 108 65F1-6891
         4              MFXCO 110-2RS Xanh, đen, bạc VUMYG150FMH072225 RMMDCHCUM51002225 107 83S4-4914
         5              DETECH KHÔNG RÕ Nâu 150FMB003186 KHÔNG RÕ 97 83N1-0897
         6              ACE STAR KHÔNG RÕ đỏ, đen KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 109 83H3-5518
         7              SURIKA 110S Xanh RPTDS152FMH00032581 KHÔNG RÕ 107 95F4-2167
         8              Không 110 Bạc, xám VHLFM152FMHV01110176 RRKWCB2UM7XB04397 107 83S6-4014
         9              WBS Wave Xanh  1PFMH200147042 VVTBCH013VT014779 108 83P2-687.83
      10              HONDA WAVE S Đen, xám HC12E0209518 RLHHC12088Y599773 97 55P1-7073
      11              ANGEL KHÔNG RÕ Xanh, trắng VMEVA2135299 RLGXA10CD4D135299 97 83H2-0200
      12              KOZUMI 50 Xanh VHLFM139FMB00005035 RMNDCBCMN8H002095 49 83FD-9767
      13              SANYANG KHÔNG RÕ Xanh 12761K 673683 97 69F2-7943
      14              SEVIC KHÔNG RÕ Xanh KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 110 83P1-831.21
      15              MEDAL C110 Đỏ, Bạc VKVLM1P52FMH600211 RMKWCH6UM7K600211 107 61L1-6913
      16              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ IP50FMG3I0472104 KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 53Y9-5033
      17              WARM C110 Xanh KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 108 92K4-0913
      18              DEALIMI 50 Đỏ VZS139FMP078543 RLPHC8FMHYP058553 49 94AC-008.43
      19              FOCOL 110E Xanh VME150FMGA005716 KHÔNG RÕ 97 20L4-8364
      20              QUICKNEWWAVE KHÔNG RÕ Nâu 1P52FMG310189221 KHÔNG RÕ 97 51F1-3044
      21              FERROLI KHÔNG RÕ Xanh, đen VTT29JL1P52MH050382 RRKWCH1UMAXN50382 107 83P1-399.57
      22              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VNDCH2PD5A001087 KHÔNG RÕ 70K7-8194
      23              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ E412VN122825 BE42DVN122825 KHÔNG RÕ 53X4-3940
      24              DAME 100 Nâu 1P50FMG310185728 XCR4CX1Y005567 97 14F6-0702
      25              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ HN768965 KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 52Z3-4058
      26              HAVICO C110 Đỏ LC150FMG01556952 RRKWCHJ4N5X003508 107 64K4-2126
      27              FASHION KHÔNG RÕ Xanh LC152FMHY0091986 FD110200033698 108 84F3-0039
      28              NAGAKI KHÔNG RÕ Đen, xám VDG7S139FMBN007336 RNDDCBKND71007336 49 83FC-8846
      29              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Trắng, bạc VZS139FMB188180 RLBPDCBEUU9CB008180 49 83PT-150.57
      30              WAYEC C110 Xám, đen RNRHA152FMH121702 RNRWCH1UMA1121702 107 83P1-089.35
      31              YAMAHA MIO Trắng 23C1066615 RLCM23C10CY066607 113 83P1-476.41
      32              ATTILA C125 Trắng HN75493 VDNFH125C14Y754033 125 60M1-3870
      33              YMY MAXNEO Hồng VZS150FMG032870 RNCKCG1NG81014870 97 60Y6-7791
      34              TALENT KHÔNG RÕ Đỏ, đen VTTJL1P52FMHX009967 RRKWCH14M5X009967 108 83P1-658.46
      35              WELL KHÔNG RÕ Đỏ KHÔNG RÕ 1P52FMH310392842 110 69F4-8266
      36              SEASPORT KHÔNG RÕ Đỏ LC152FMH02234633 KHÔNG RÕ 108 83F7-0010
      37              VINA WIN KHÔNG RÕ Xanh, Đen RPTDS152FMH0012519 RPH00CHUUM5H120519 107 63X9-0277
      38              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ AN090GEAV40240 AN090GA40240 KHÔNG RÕ 52H4-3257
      39              SAVANT 50E Đỏ, đen, bạc VTTYX1P39FMB7102227 RRKWCBLMAXV02227 49 83PT-029.39
      40              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ LC152FMH01002090 KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 51Z6-6325
      41              KOZUMI 110 Xanh, Đen VDRZS152FMHFM00002302 RNDWCH1ND61P02302 107 94H2-8893
      42              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VTTJL1P50FMG016494 RRKDC6X4M7X016494 KHÔNG RÕ 70M1-3882
      43              SUCCESSFUL   Xanh VUTFS152FMH317048 VDTDCH0450T317048 108 83H2-7077
      44              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VMVTBFD004041 RLCK12YDED004041 KHÔNG RÕ 68T1-202.82
      45              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ RPKFM1P52FMH00032770 KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 83P2-014.61
      46              CLICK 110 Đen VHLFM152FMHV00401837 RMNDCH7MN9H001837 107 86X1-6664
      47              ROMANTIC KHÔNG RÕ Đỏ VDPZS152FMH200614 KHÔNG RÕ 108 65F9-7673
      48              JIULONG C110 Xanh VTTLFM152FMHV370561 RMNWCHVMN7H000561 108 51U9-0756
      49              FEELING C110 Đỏ VUMTYG150FMH4C303848 VHTWCH0B5UM000179 107 60S8-5944
      50              SAMWEI KHÔNG RÕ Đen KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 109 83H9-4991
      51              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ LC152FMH00000805 KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ SM00805
      52              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 5H4215381 5H4215381 KHÔNG RÕ 51S3-8936
      53              SMILE 50 Đỏ, Đen 39FMB4001464 GPJVCBWPJBA001464 49 69AD-003.18
      54              KWASAKKI 50 Xanh, Bạc VHLM139FMB00018515 RMNDCBAMNDH018515 49 83PT-207.15
      55              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VKVLP50FMGH30126826 KHÔNG KHÔNG RÕ 83F6-2460
      56              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VDEJQ152FMH050957 RPEWCHIPMNN050957 KHÔNG RÕ SM050957
      57              YASUTA 100E Nâu KHÔNG RÕ RRKDCGVUMAX102310 97 83P1-047.01
      58              WELL KHÔNG RÕ Xanh LC152FMH02262035 KHÔNG RÕ 109 33L3-0987
      59              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 1P52FMH310194154 KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 51P4-6027
      60              SUGAR 110 Đen VDGZS152FMHSG001018 RNDWCH3ND71H01018 107 54N2-4023
      61              DONA WAVE TQ Xanh KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 108 70B1-282.82
      62              HONOR KHÔNG RÕ Xanh VKV1P52FMHR413634 RMKWCH4UM5K413634 107 83H3-4423
      63              DAMSAN 100H-2 Xanh VHH1P50FMG00017360 KHÔNG RÕ 97 62H6-0697
      64              YAMAHA TAURUS Nâu, Bạc 16SP032042 RLCS16S40BY024737 113 83P1-646.68
      65              VEMVIPI C110 Đỏ, Đen VTT36JL1P52FMH038727 RRKWCH2UMXC38727 107 61E1-101.82
      66              WAYEC C110 KHÔNG RÕ RNRHA152FMH118325 RNRWGH1UMA1118325 107 83S6-3731
      67              PYMAX C110 Tím, Vàng KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107 61U1-2251
      68              CBI KHÔNG RÕ Xanh 152FM100206787 KHÔNG RÕ 110 98F9-7941
      69              HONDA C50/82/84 Xanh VHM152FHV0124557 RMMWCHSMN9H0024567 49 60FB-0888
      70              MAIESTY FT100 Nâu LC152FMG1A00001639 KHÔNG RÕ 97 83P2-696.75
      71              WARE 100 Xanh ZS152FMH81016049 KHÔNG RÕ 100 83P1-038.94
      72              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VTTJL1P52FMHA006616 RIVBWCH1YP61003153 KHÔNG RÕ SM006616
      73              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 1P53FMH81002062 MG11066001865 KHÔNG RÕ 52N6-8717
      74              HANDA   Xanh HD1P53FMH99021533 WN110Y0010231 107 83F2-5333
      75              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ UN252FMH0064692 KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 68S6-7433
      76              METALLICSTAR C100 Xanh VVNZSI50PMG033611 KHÔNG RÕ 97 77M5-8569
      77              LONCIN C110 Xanh VDCZS152FMHAG00000557 KHÔNG RÕ 108 95B1-442.56
      78              FUSIN KHÔNG RÕ Xanh, Trắng RRRFS152FMH371682 KHÔNG RÕ 108 55X1-7950
      79              WARM KHÔNG RÕ Nâu P53FMH10056807 KHÔNG RÕ 97 83H8-1306
      80              XIONGSHI KHÔNG RÕ Nâu HD1P50FMG3Y0142513 XS100600001000 97 69F3-3372
      81              CIVET 110 KHÔNG RÕ VHLFM152FMHV00209038 RMNDCH9MN8H009038 107 83S6-2194
      82              AMA C100 Nâu 150FM00093550 AM10000093550 97 64F4-9456
      83              FUSIN C50-F1E Vàng, Đen VDTFS1P39FMD864916 RRRDCBYRRBD864916 49 83PT-068.17
      84              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VTH152FMH4009234 RPEWCH1PE8A023907 KHÔNG RÕ SM009234
      85              FASHION KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 1P52FMH310202741 RLHHCC8062X010424 110 83F6-8781
      86              ESPERO 50V Đỏ, Đen VDEJ0139FMH011670 RPEWCB1PEAB011670 49 83PT-054.25
      87              VIRGIN C110 Đỏ, Đen 4340 RRRWCH2UM7XCO4340 108 61L1-3392
      88              KHÔNG RÕ 110 Vàng, Đỏ, Đen VHLFM152FMHV237376 RMNWCHEMN8H007376 107 54Y9-1499
      89              KHÔNG RÕ 110 Đen 1P52FMH8003500 KWCHTUM5X003500 108 94F9-4180
      90              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VTTJL1P52FMHR001350 VTTWCHOJ4UM001350 KHÔNG RÕ 53V4-2252
      91              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VTRDY150FMG80108247 RNBKCPPYPB1001430 KHÔNG RÕ 83PT-081.09
      92              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 5C61047408 RLCS5C6107Y047408 KHÔNG RÕ 52F7-2751
      93              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ JTUL0152FMH003144 KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ SM033144
      94              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VDTFS1P39FMH862873 KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 83PT-052.95
      95              DRAMA   Đỏ, Đen VHLFM152FMHV308823 RMNWCHFMN8H008823 107 63H4-3860
      96              ZALUKA C108 Đỏ, Đen VTT36JL1P52FMH004971 RRRWCH20M7XCO4971 108 83P1-863.41
      97              WAIT 110 Xanh VUMLPYG150FMH5T200918 RRPWCH6UM6B000918 107 99H3-4569
      98              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ CT100E1840952 KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ SM1840952
      99              HONOR 110 Xanh, Đen 1P53FMH10330920 KHÔNG RÕ 107 62B1-292.10
   100              WAYEC C110 Trắng, Đen RNRHA152FMH134669 KHÔNG RÕ 107 83P1-394.45
   101              HONDA SS50 Đen 119985 325725 49 83FB-1586
   102              LISOHAKA 110 Đỏ VLKZS1P50FMH0012900 VLKPCH022LK012900 108 79N3-8357
   103              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ ST50E334249 KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ SM334249
   104              LONCIN WAVE Xanh LC152FMG0387172 LCLXN3A2Y106272 97 72B1-023.96
   105              ESPECIAL C100 Xanh, Đen 150FMG02203481 VSADCG012SA011444 97 68S1-381.33
   106              YAMAHA EXCITER Xanh, Bạc, Đen VOTGC152FMH403834 RRRDCH8RR6D403834 149 84B1-452.28
   107              SAVAHA C100 Xanh VTTJL1P52FMHK010234 RRKWCHLUM7X010234 108 66L3-9817
   108              FORESTRY 50-1 KHÔNG RÕ VTT29YX1P39FMH013033 RRKWCB2UM7B13033 49 54PR-0057
   109              WISE 110S Xám, Trắng, Đen VME152FMHCO12699 RMEWCHPME7A012699 107 54Y1-2191
   110              WIIRUCO KHÔNG RÕ Đỏ VDCZS152FMHWE00000031 RNDWCH1ND61C00031 107 83H7-1328
   111              ESPERO 110PS Đen VDEZO152FMH063674 KHÔNG RÕ 107 73M1-7913
   112              DRAMA C110 Đen VHLFM52FMHV307916 RMNWCHFMN7H007916 107 61L9-2129
   113              POMUSPACYAN KHÔNG RÕ Xanh LC152FMH02048657 VVNPLH00116013083 108 65F6-4052
   114              GUIDA KHÔNG RÕ Đỏ, Đen VTTJL1P52FMH043365 RRKWCHXUM5X043365 108 83P1-697.17
   115              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ RPTDS152FMH00032360 KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 52S1-7990
   116              NAGAKI C100 Xanh VDG1P50FMG3003203 KHÔNG RÕ 97 61T3-5105
   117              HONGDA KHÔNG RÕ Đỏ LC152FMHY0435881 KHÔNG RÕ 108 83F4-5104
   118              CICERO KHÔNG RÕ Đỏ VTT1P52FMH063115 VLMDCH022HC003115 108 83F8-1400
   119              YAMAHA SIRIUS Đen E3X9E178782 RLCUE3220HY042031 110 83P3-164.31
   120              WAYMAN KHÔNG RÕ Đỏ F4E4101780 RLFCF4EE0A0154582 108 83F7-9436
   121              WARE 110 Xanh LC152MH02101969 KHÔNG RÕ 108 62H2-5330
   122              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ C65J011205 KHÔNG RÕ 70-308F
   123              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VTTJL1P52FMHM009292 RRKWCHUM5XR09292 KHÔNG RÕ 52Y4-3366
   124              XIONGSHI XS100K Nâu VDG1P50FMG3000555 VD6DCG013DG000555 97 52U2-5492
   125              WAVE 100S KHÔNG RÕ Xanh, Trắng RNRHC139FMB101013 KHÔNG RÕ 49 83FD-4653
   126              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VTTJL1P52FMH018997 VTTDCH033TT018997 KHÔNG RÕ 51S8-4475
   127              WAYXIN 110TH1 Xanh VTH152FMH5011507 RRHWFHERH7A011507 107 83P2-088.51
   128              XIONGSHI KHÔNG RÕ Xanh VFMZX150FMG200005201 VFMDLG093FM000201 97 83F9-8970
   129              ZALUKA C110 Xanh VAVLC152FMH300978 RMNWCH2HY5H000978 107 61T8-8468
   130              WELL C100 Nâu 1P50FMG310666435 WE10010665895 97 60L2-3867
   131              NAGAKI KHÔNG RÕ Đen, Xám VDGZS152FMHN332576 RNDWCH1ND81N32576 107 63H5-0755
   132              XIONGSHI KHÔNG RÕ Xanh VTMNE152FMHA007312 KHÔNG RÕ 108 52L8-0803
   133              WAYTHAI KHÔNG RÕ Tím VPJL1P50FMH000021 VTTPCH042PJ002021 107 83F6-6280
   134              ORIGIN 110 Đỏ, Đen VTTJL1P52FMH08003956 RRKWCHTUM5X00396 108 83H3-8565
   135              HONDA WAVE ALPHA Trắng HC12E7225462 RLHHC125XFY224427 97 67B1-832.45
   136              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 61N6-5265
   137              QUICKNEWWAVE KHÔNG RÕ Nâu LC150FMG00829345 KHÔNG RÕ 97 83F3-8866
   138              HONDA KVRL Đỏ, tím VTT37JL1P52FMH002477 RRKWCH2UM7XD02477 97 84K4-1459
   139              FOCOL KHÔNG RÕ Trắng, Đen VME150FMGA006027 KHÔNG RÕ 97 69F9-9414
   140              FASHION KHÔNG RÕ Xanh KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107 83H4-2077
   141              DAMSAN KHÔNG RÕ Nâu VHHJL150FMG00070321 KHÔNG RÕ 97 83H1-2645
   142              WAYEC C110 Xanh, Đen RNRHA152FMH134637 RNRWCH1UMB1134637 107 59M1-263.73
   143              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Xanh, Đen VDP1P52FMH311848 KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 66K3-8863
   144              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Xanh, Đen VVCLC152J00001316 KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 52S4-9313
   145              ABGEL VA2 Trắng, Xanh VMEVA2135255 KHÔNG RÕ 97 94F7-8983
   146              SAVI KHÔNG RÕ Đỏ VPDOA152FMH00012510 KHÔNG RÕ 109 83H1-5930
   147              FOCOL KHÔNG RÕ Đỏ, Đen VMEL0FMGA006727 RVEDCGHME6A06727 97 83H6-7135
   148              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Đỏ, Đen RPTDS150FMG00092733 RPHDCGTUM5H092733 KHÔNG RÕ 49N9-2623
   149              HONDA WAVE ALPHA Bạc, Đen HC12E5203754 RLHHC1217DY203738 97 83P2-001.14
   150              WAKEUP KHÔNG RÕ Xanh LCE110A00053514 LLCXCHCL0000014 108 88F2-3299
   151              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Xanh VVN7S139FMB20762 VVNPCH013VN0762 KHÔNG RÕ 52Z7-1055
   152              VESSEL C110 Đen, Bạc 1P50FHG310568153 FJ1DO3509346 107 61L2-5038
   153              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Đen, Bạc KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 83F6-5973
   154              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Đen, Bạc VHLFM152FMHV503809 KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 60Z6-0540
   155              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Đen, Bạc VLG1P52FMH300002101 VPDBCHO44P0002101 KHÔNG RÕ 53R9-7954
   156              HONDA WAVE  ALPHA Xanh, Bạc, Đen JA39E0629788 RLHJA3908HY654666 109 83P3-636.95
   157              SUCCESSFUL KHÔNG RÕ Đỏ VDT1P50FMG3301417 KHÔNG RÕ 97 83F9-3200
   158              LUXARI C110 Đỏ, Đen VTT23JL1P52FMH012819 KHÔNG RÕ 108 61S2-4766
   159              VISICO C110 Xanh VSALC152FMH513727 RRVWCH1UM6A002127 108 83P3-612.37
   160              HONDA WAVE Xanh, Bạc HC12E3135861 RLHHC1207BY335919 97 68M1-020.68
   161              GLINT KHÔNG RÕ Đỏ, Đen VTTJL1P52FMH002143 RRKWCHFM5X002143 108 83H5-9735
   162              VICTORY 110S1 Đỏ VTTHTJ1P52FMHA02968 RMHDCHVUM5T000497 107 64K6-6377
   163              SUPRIES KHÔNG RÕ Đỏ, Đen VTTJL1P52FMH7005898 RRKWCHSUM5X005898 108 83H4-9871
   164              POMUSPACYAN KHÔNG RÕ Đỏ 1P52FMH310137474 VVNPCH00415010831 109 65F5-2365
   165              SOTHAI KHÔNG RÕ Đen, Xám VHLFM152FMHV01104702 KHÔNG RÕ 107 83S3-6770
   166              XIONGSHI 50 Xanh VDG1P39FMB3001770 VDGDCG013DG001770 49 67AA-08354
   167              SEASPORTS 110BC Xanh VHLFM1552FMHV304531 RMNWCHFMN7H004531 108 83P1-145.56
   168              SUZUKI C110 Xanh E407VN126224 BE42BVN126224 109 17F5-8546(8)
   169              KWASHIORKOR 50 Trắng RNRHD139FMB103748 KHÔNG RÕ 49 67EA-0869
   170              SEEYES C100 Trắng, Hồng VUMYG150FMG239944 RNGKCG2NG81006944 97 67N1-6154
   171              FERROLI 110E Xanh KHÔNG RÕ RRKWCH1UMAXN66402 107 69D1-138.35
   172              HONDA LEAD Xanh, Vàng KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 124 59H1-556.80
   173              CYBER C110 Đỏ VSALC152FMH018317 RRVDCH1RV6A001837 108 67M3-3714
   174              FASHION KHÔNG RÕ Xanh LC152FMH01015445 FD11006000345 108 83F4-5307
   175              YAMAHA C135 Đỏ, Đen 1S94030344 9408Y030344 135 77X9-6472
   176              HALONG 110A Xanh 1P52FMH20167901 KHÔNG RÕ 107 83P2-26339
   177              HONGDA KHÔNG RÕ Nâu KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 83F3-7225
   178              YAMAHA SIRIUS Trắng, Đen E3X9E055167 RLCUE3220HY016419 110 83P2-991.67
   179              SUPPORT KHÔNG RÕ Đỏ ZS100FMG82A03303 VHSBCG032HS000909 97 83F8-0302
   180              GUIDA GD110 Trắng, Đỏ VTTJL1P52FMH012946 VTTDCH094TT012946 108 94F8-0669
   181              HONDA C70E Xanh, Đen 62185H C70B051138 72 62F2-1983
   182              YAMAHA SIRIUS FI Đỏ, Đen 1FC4002572 RLCS1FC40EY002516 113 94B1-151.31
   183              DAMSAN KHÔNG RÕ Nâu VHHJL150FMG00074485 VHHDCG684UM074485 97 83H1-6469
   184              HONGDA KHÔNG RÕ Xanh HD1P50FMHX0089950 LWGXCHL03Y1019471 108 83F2-9121
   185              ARROW.6 110-5A Đen VTMAR150FMHA003518 RRTVCH3CX51003745 109 94F8-8137
   186              PLAMA 110 Tím, Vàng VHLFM152FMHV251680 RMNWCHGMN7H001680 107 66M1-122.89
   187              NAGAKI KHÔNG RÕ Trắng, Bạc, Vàng VDGZS139FMBN036400 RNDDCBKNG91036400 49 83FD-5413
   188              HONDA WAVE ALPHA Bạc, Đen HC12E2606608 RLHHC1203AY106572 97 83P2-026.75
   189              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Bạc, Đen 1P52FMH310290295 VNSRCH0011S120517 107 51P5-8372
   190              DRAHA KHÔNG RÕ Đỏ VLF1P52FMH30012582 KHÔNG RÕ 107 83F9-1021
   191              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Đỏ, đen, bạc VTT1P52FMH026462 VTTWCH022TT026462 107 70L1-8071
   192              KAWASAKI C100 Đen FT124005 SYS35TX8MAP034027 97 54U5-0802
   193              BOSS KHÔNG RÕ Bạc, Đen VLS139FMB187801 RLPDCBEUMCB007801 97 83F7-1985
   194              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Bạc, Đen KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 83H2-2391
   195              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Bạc, Đen KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 108 83F9-4711
   196              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Bạc, Đen VDP1P52FMH645788 RMMWCH6MM71645788 107 83H9-6752
   197              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Bạc, Đen KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 52N2-8622
   198              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Bạc, Đen KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 83H6-8211
   199              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Bạc, Đen KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 49 83PT-044.78
   200              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Đỏ VTTJL1P52FMH045684 RRKWCHXUM5X015682 97 83H6-7609
   201              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Đỏ VHLFM1P52FMHV212600 RMNWCHAMN7H002600 107 83S1-2197
   202              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Đỏ VTTUL1P52FMH034511 RRKWCHXUM5X034511 108 61N1-8699
   203              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Đỏ KHÔNG RÕ RMSWCCHBHG8H020096 97 83H9-8087
   204              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Đỏ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 49 72FB-8123
   205              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Đỏ VDG152FMHWL00005501 RNDWCHINDBIA05501 107 94H2-8761
   206              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Đỏ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 61L7-0030
   207              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Đỏ, đen, bạc KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 69F4-2451
   208              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Đỏ, đen, bạc VLFEX1P52FMH35B501896 VEXBCH034EX300346 108 83H3-7211
   209              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Đỏ, đen, bạc LC152FMG1A00013724 KHÔNG RÕ 97 64F5-2707
   210              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Đỏ, đen, bạc KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 60S5-3416
   211              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Đỏ, đen, bạc KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107 83F4-4739
   212              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Đỏ, đen, bạc KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107 83H9-7341
   213              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Đỏ, đen, bạc KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107 53X7-1137
   214              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ Đỏ, đen, bạc KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107 71S9-6386
   215              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG KHÔNG RÕ 107 83H5-1849
   216              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VTTJL1P52FMH800971 RRKWCHTUM5X004971 107 83F6-2377
   217              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107 65H1-5550
   218              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ RRPDCB3RP5A000328 49 48FA-0863
   219              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VTH152FMH014120 RRHWCHBR7A014120 97 83H9-7579
   220              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ RMVQD1P52FMH712683 MVWCH1MV71012683 97 69K3-3233
   221              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VHLFM152FMHV334176 RMNWCHRMN8H004176 97 83S2-8329
   222              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VDCZS152FMHM01003066 RNDDCHNND51013066 108 83H5-2643
   223              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VTTWCH022TT091606 VTT1P52FMH091606 107 98H9-4350
   224              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 93T2-5521
   225              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ RRKWCH5UMAX102055 108 83P1-194.00
   226              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ HNDWCHOND81Z01785 97 64H6-4440
   227              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 61P1-3195
   228              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 94F3-6835
   229              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 62F9-4375
   230              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 1P50FMG310882703 FT10014889 97 65P6-4866
   231              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 108 64B1-008.64
   232              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 93H7-6708
   233              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107 36R5-5369
   234              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 49 83FD-1970
   235              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 1P50FMG10394187 LV100201005089 97 83F5-0610
   236              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VDRZS152FMHJ00002183 RNDDCHJND51002183 97 34M5-5788
   237              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 83H6-0201
   238              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 83F6-5893
   239              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 49 83PT-129.56
   240              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ C100HN0034558 108 52M3-9160
   241              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VHLFM152FMHV01200082 KHÔNG RÕ 107 61S3-5613
   242              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 150FM00033381 KHÔNG RÕ 108 69F2-9121
   243              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 108 83P1-290.72
   244              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ RLHHC121DY303763 107 SM: HC12E5303795
   245              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 108 53V5-2738
   246              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ LF3XCHHM41AS03479 1P53FMH10090301 108 83P2-238.09
   247              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107 53Y7-5139`
   248              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ RP2DCB5UMCA001865 RL8139FMBL19001865 49 83PT-155.57
   249              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VLMDCH022HV071266 VTT1P52FMH071266 107 61T1-1610
   250              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ HPTXH150FMG00020110 KHÔNG RÕ 107 83H5-7690
   251              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 49 83FC-1975
   252              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 108 93N4-1092
   253              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ LC1521MH02174975 KHÔNG RÕ 97 83F6-5662
   254              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VKVLM1P52FMH1410877 GMLWCH2UM5H410877 97 94H2-7058
   255              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VDP1P52FMH668170 RMMWCH6MM8668170 97 83S2-3110
   256              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 108 84H2-5206
   257              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107 83P1-884.38
   258              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ RMNDCH9MN8H015431 VHLFM152FMHV00215431 108 83S5-3054
   259              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ RPHWCH3XM6H133413 RRTD8152FMH00133413 107 60X5-3553
   260              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107 94H2-1317
   261              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 31P50FMG90722312 FJ1003519052 108 94F4-9643
   262              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 94H3-5433
   263              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ RPKFM1P39FMB00012779 KHÔNG RÕ 49 83PT-028.83
   264              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 83S1-7309
   265              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 49 83PT-016.43
   266              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VTH152FMH013662 RPHWCH4RH7A013662 97 16M7-7135
   267              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 83F9-5766
   268              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VHLFM139FMB00007182 RMNDCBCMN8800416 49 94FE-1201
   269              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 49 83PT-084.11
   270              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 49 83FE-1977
   271              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 83H6-1128
   272              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 49 83PT-017.87
   273              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 83S5-7715
   274              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ RNRHA152FMH133310 RNRWCH1UMP1133310 97 61D1-272.67
   275              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 83S1-5997
   276              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VTRDY150FMG80320695 VFXDCR00134320695 97 72H8-2861
   277              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 83H5-7177
   278              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 83F4-5800
   279              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ RL8139FMPL1SE112040 KHÔNG RÕ 49 69AC-021.13
   280              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VHLFM152FMHV161148 KHÔNG RÕ 108 83H7-2035
   281              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 1P52FMH320167476 KHÔNG RÕ 108 71B1-326.77
   282              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 108 94F7-4653
   283              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 108 51N3-0998
   284              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ RPTDS152FMH00195254 RPHWCHPXM6H195754 108 83S3-0869
   285              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ RRKWCHOUM7XP29969 VTTJL1P52FMHN02996 108 83S1-5661
   286              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 108 83P1-056.73
   287              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 108 83S3-1844
   288              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 108 52Y4-4658
   289              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 108 83S1-3285
   290              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 108 61U1-9028
   291              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VDP1P52FMH664803 RMMWCH6MM81664803 108 83S1-9020
   292              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 53R3-3451
   293              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 83F7-3112
   294              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ LC150FMG02041516 97 52M8-4710
   295              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ LC152FMH01403666 LZSXCHLS200186166 97 94F5-2690
   296              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 95F1-3318
   297              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 67C1-123.51
   298              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107 60H4-2843
   299              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107 83H3-6212
   300              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107 73K9-6754
   301              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107 51X2-5633
   302              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ HO1P52FMH0047049 RRPDCH2RPA000704 107 52Z2-8564
   303              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ RRNCHACX61006775 KHÔNG RÕ 107 52X2-4943
   304              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107 66M2-1289
   305              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 49 81FD-4749
   306              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 108 83P1-018.79
   307              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ LC150FMG01562484 KHÔNG RÕ 97 83F4-6098
   308              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VDNFH125C14X723284 HN723284 97 59H1-027.86
   309              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ LC152FMHY0600405 FD110200001762 108 83F3-5064
   310              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VTT08JL1P52FMH033931 RRKWCHOUMAXS33931 107 61G1-008.14
   311              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ LC152FMH01408554 KHÔNG RÕ 108 83F4-9535
   312              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107 94N1-2593
   313              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ FS1004203025 1P50FMG310611595 97 83F6-0110
   314              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ RRKWCHPUM5X002180 VTTJL1P52FMH5002180 97 51V4-2028
   315              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VKVDCH075UM408596 VKV1P52FMH2408596 108 83P3-125.55
   316              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VTTJL1P52FMH5001387 RRKWCHPUM5X061387 107 83H8-1366
   317              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VHLFM152FMH00009731 RMNDCH5MN8H009731 49 83FA-0246
   318              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 49 83FE-0282
   319              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 38N1-1858
   320              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 83F4-1586
   321              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 52T2-0237
   322              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 108 83P1-587.82
   323              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 85S1-8983
   324              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 67N2-3852
   325              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 51H3-3335
   326              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 68T9-6150
   327              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 51S7-1604
   328              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 66L5-5238
   329              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107 83C1-097.57
   330              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 93T1-4787
   331              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97 60N8-6597
   332              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 49 83PT-012.92
   333              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VVCVLC152FMH20009780 RMNWCH7MN6H009780 108 83S2-0822
   334              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ HC12E7426974 RLHHC1251FY423950 108 83P2-958.24
   335              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 49 83FC-2160
   336              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VHLFM152FMHVB0001179 RMNDCH2MN9H001179 107 61D1-225.62
   337              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VHLFM152FMHVC42493 RMNWCHSMN8H022493 108 83P2-381.35
   338              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VDTFS1P39FMB812567 RRRDCB1RR8D812567 49 63NA-04872
   339              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ RMB1P50FMH00000886 RNBWCH1YP71100886 97 61L8-5984
   340              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VHLFM152FMHV806560 RMNWCHLMN7H006560 97 65S1-1778
   341              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ RPTXH152FMH00031646 KHÔNG RÕ 97 83H4-7144
   342              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 1P52FMH10375050 VBSPCH0021X902315 97 83F6-6028
   343              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VTTJL1P52FMH4000125 RRKWCHCUMX000125 97 84H3-3328
   344              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VTTWCH022TT055066 97 94F6-8303
   345              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ RKDCG6LK5A201009 KHÔNG RÕ SK 201009
   346              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ RLCN2B5206Y087557 97 59S2-232.98
   347              KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ VTHHH152FMH113664 RRHWCH1RH6A113864 49 70FA-001.63

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: