Sóc Trăng - sau 10 năm thực hiện nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức

  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 06/08/2018 | 06:00

STO - Ngày 6-8-2008, Ban Chấp hàng Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Nghị quyết số 27 - NQ/TW về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đây là lần đầu tiên Đảng ta có một nghị quyết chuyên đề về trí thức, bàn và giải quyết một cách tổng thể, căn bản những vấn đề liên quan đến xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức Việt nam. Tỉnh ủy Sóc Trăng xây dựng Chương trình hành động số 20-CTr/TU để cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương, sau 10 năm nhìn lại với nhiều kết quả, nhưng vẫn còn không ít khó khăn, bất cập.

Lãnh đạo tỉnh dự buổi họp mặt trí thức, văn nghệ sĩ đầu năm 2017. Ảnh: Đ.H

Nhiều kết quả tích cực...

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động, tỉnh đã xây dựng, ban hành nhiều chủ trương, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đội ngũ trí thức; đầu tư nâng cấp cơ sở nghiên cứu, trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác thí nghiệm, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất. Tỉnh đã cấp kinh phí trên 46 tỉ đồng để triển khai thực hiện các đề tài, dự án khoa học, trên 90 tỉ đồng để mở trên 600 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (hầu hết là đội ngũ trí thức).

Trong những năm qua, đội ngũ trí thức của tỉnh tăng nhanh về số lượng và nâng lên về chất lượng. Toàn tỉnh hiện có 5.882 cán bộ, công chức và 21.383 viên chức, trong đó có 19 tiến sĩ (tăng 6 lần), 712 thạc sĩ (tăng 35 lần) so năm 2008; có 39 công chức, viên chức đang học tiến sĩ và 159 công chức, viên chức đang học thạc sĩ.

Phần lớn trí thức sau khi đào tạo được bố trí công việc khá phù hợp, phát huy năng lực chuyên môn và có nhiều đóng góp quan trọng trong việc hoạch định và thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trí thức làm công tác lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc; nhiều trí thức trẻ thể hiện tính năng động, sáng tạo, thích ứng và hội nhập nhanh trong môi trường mới. Lực lượng trí thức đã thực hiện 73 đề tài, đề án nghiên cứu khoa học và ứng dụng có hiệu quả; nhiều giải pháp sáng tạo trong quá trình sản xuất, kinh doanh phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các tổ chức, đoàn thể trí thức của tỉnh được quan tâm xây dựng, củng cố và có nhiều hoạt động tích cực; Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật, Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo, Hội Khuyến học và Câu lạc bộ Trí thức trẻ thể hiện tốt vai trò cầu nối, tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức. Hằng năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức các cuộc họp mặt, đối thoại với trí thức tỉnh để tôn vinh, ghi nhận đóng góp và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất chính sách, giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức và phát triển mọi mặt đời sống xã hội của tỉnh.

 Tặng hoa các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp đến Sóc Trăng. Ảnh: Chí Bảo

Những khó khăn, tồn tại...

Nghị quyết số 27 của Đảng về trí thức có vai trò rất quan trọng xây dựng và phát triển đất nước, địa phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ. Tuy nhiên nhiều chủ trương, chính sách về trí thức chậm đi vào cuộc sống; một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nhận thức vẫn chưa thông suốt, thiếu cụ thể hóa thành mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình và giải pháp cụ thể; lãnh đạo, chỉ đạo chưa đồng bộ, thiếu quyết tâm cao, chưa tạo nhiều điều kiện và môi trường thuận lợi để trí thức phát huy năng lực chuyên môn, sở trường của mình.

Số lượng trí thức của tỉnh ngày càng đông, trình độ được nâng lên, nhưng chất lượng chưa cao, cơ cấu đội ngũ trí thức thiếu đồng đều, còn bất cập giữa các ngành nghề, lĩnh vực; còn thiếu trí thức giỏi đầu ngành, có năng lực chuyên môn sâu; một số trí thức thiếu khả năng nghiên cứu, sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Hoạt động khoa học, công nghệ chưa gắn kết chặt chẽ với thực tiễn sản xuất, kinh doanh và đời sống; chưa có nhiều công trình nghiên cứu khoa học mang tính đột phá trên các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Kết quả một số đề tài, dự án khi được nghiệm thu lại chưa được đưa vào ứng dụng và nhân rộng.

 

Đại biểu dự buổi họp mặt trí thức, văn nghệ sĩ đầu Xuân - 2018. Ảnh: Thuận Lợi

Chính sách thu hút, đãi ngộ trí thức tuy có quan tâm, nhưng thiếu đột phá, chưa khai thác hết tiềm năng; việc phát hiện, tiến cử, tuyển chọn, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài còn lúng túng, nhất là đối với trí thức trẻ. Một số ít trí thức thiếu tâm huyết, chưa say mê nghiên cứu khoa học, bị tác động bởi mặt trái của cơ chế thị trường.

  Đề xuất một số giải pháp

Để tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27 của Trung ương, các cấp ủy cần nhận thức sâu sắc và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để mọi người hiểu đúng vai trò, vị trí của trí thức trong thời kỳ mới, hội nhập quốc tế; xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của hệ thống chính trị.

 

Lãnh đạo tỉnh dự buổi họp mặt trí thức, văn nghệ sĩ đầu Xuân - 2018. Ảnh: Thuận Lợi

Nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung những nội dung không còn phù hợp trong điều kiện hiện nay, nhất là cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ và tôn vinh các trí thức có tài năng, tâm huyết, muốn cống hiến công sức vì sự phát triển của tỉnh; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghề nghiệp của trí thức, nhất là về dân chủ, công bằng và tự do tư tưởng trong nghiên cứu, sáng tạo của trí thức.

Tăng cường công tác tổ chức, quản lý, sử dụng đúng năng lực chuyên môn, ngành nghề được đào tạo nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh đội ngũ trí thức của tỉnh. Quan tâm hơn nữa đội ngũ trí thức trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số, nhất là trí thức có triển vọng phát triển để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kế cận cho tỉnh. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong, ngoài nước để trí thức có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiêm, nâng cao tri thức và kiến thức nghề nghiệp. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần chú ý đầu tư tài chính đảm bảo về cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; định kỳ tiếp xúc, lắng nghe ý kiến đóng góp trên tinh thần xây dựng của trí thức.

Tin tưởng rằng với các giải pháp đồng bộ, sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm trước hết của cấp ủy, chính quyền các cấp, Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) sẽ đạt kết quả tốt đẹp, đội ngũ trí thức trong tỉnh sẽ phát huy vai trò, sứ mệnh là “lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức”, “nguồn lực đặc biệt quan trọng” trong sự nghiệp xây dựng quê hương Sóc Trăng văn minh, giàu đẹp.

Lâm Tấn Hòa

                                                                   (Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Nam - Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: