• Xây dựng Đảng

Mỹ Xuyên - Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới

STO - Quán triệt tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, các chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương có liên quan đến công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Xuyên đã quán triệt nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị. Từ đó, đã tập trung thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác quy hoạch, xây dựng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Nam - Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 2, Trần Văn Sắc, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này