• Xây dựng Đảng

Đảng bộ TP. Sóc Trăng

Chú trọng “nâng chất” công tác phát triển đảng viên

12/09/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 12/09/2019 | 06:00

STO - Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm xây dựng lực lượng kế thừa, phát triển của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Chính vì vậy, công tác phát triển đảng luôn được Đảng bộ TP. Sóc Trăng quan tâm thực hiện tốt trong thời gian qua, đặc biệt chú trọng nâng chất công tác phát triển đảng viên, nhằm xây dựng lực lượng kế thừa vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Sau khi tiếp thu Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng Chương trình hành động số 17-CTr/TU để thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy; đồng thời triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ. Qua đó, đã tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Nhiều đảng viên trẻ được trưởng thành từ phong trào, từ cơ sở. Ảnh: H.Lan

Hàng năm, trên cơ sở chỉ tiêu Thành ủy giao, các cấp ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên sát thực tế của từng địa phương mình. Việc lựa chọn, giáo dục bồi dưỡng quần chúng ưu tú được các cấy ủy đảng quan tâm từ khâu quy hoạch tạo nguồn thông qua các phong trào ở địa phương lựa chọn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Bên cạnh đó, các cấp ủy chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, quần chúng nhân dân thông qua phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp đối tượng cảm tình Đảng hiểu rõ hơn về Đảng, tự nguyện theo Đảng, xin gia nhập vào hàng ngũ của Đảng trên tinh thần tự nguyện và không ngừng phấn đấu, gương mẫu về mọi mặt, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đồng chí Trần Thị Thúy Hằng - Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, để trở thành đảng viên chính thức thì mỗi đảng viên mới kết nạp phải trải qua quá trình 12 tháng dự bị, trong thời gian này đảng viên tiếp tục được chi bộ giáo dục, rèn luyện và được thử thách thông qua các phong trào hoạt động cách mạng ở địa phương dưới sự giúp đỡ của đảng viên chính thức và phải học lớp bồi dưỡng dành cho đảng viên mới. Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức theo quy định của Điều lệ Đảng, từ đó chất lượng đảng viên từng bước được nâng cao. Hàng năm, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố mở các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Từ đó, giúp đảng viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức đảng, đơn vị nơi công tác, nơi mình đang cư trú… Qua đó, số lượng và chất lượng đảng viên được kết nạp đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Năm 2017, toàn thành phố kết nạp được 185/180 đảng viên, đạt 102,78%; năm 2018, kết nạp được 184/180 đảng viên, đạt 102,2%; 8 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ thành phố đã phát triển mới được 110 đảng viên, đạt gần 65% chỉ tiêu nghị quyết, trong đó nhiều đảng viên là người trẻ tuổi, nữ, dân tộc thiểu số... Theo kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm có sự chuyển biến tích cực. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được nâng lên (năm 2017 là 88,17%, năm 2018 là 90,25%).

Đồng chí Trần Thị Thúy Hằng cho biết thêm, song song với công tác phát triển đảng viên mới thì công tác rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng được thực hiện nghiêm túc. Từ đầu năm 2019 đến nay, Đảng bộ thành phố đã sàng lọc đưa ra khỏi Đảng 11 trường hợp với nhiều nguyên nhân. Công tác sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách là góp phần tích cực củng cố tổ chức cơ sở đảng và thanh lọc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. .

Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên ở một số ít cấp ủy chưa quan tâm kịp thời, chất lượng đảng viên, nhất là một số đảng viên trẻ nhận thức chính trị chưa cao, thiếu tu dưỡng rèn luyện; công tác quản lý đảng viên, nhất là đối với đảng viên ra ngoài nơi cư trú còn nhiều lúng túng. Trước thực trạng đó, thời gian tới, Đảng bộ thành phố tập trung củng cố, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức. Trong đó, tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng thường xuyên, kiên trì. Đổi mới, nâng cao chất lượng triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh và thành phố theo hướng thiết thực, phù hợp, hiệu quả và gắn với chương trình hành động cụ thể của từng đơn vị, cá nhân. Nâng cao nhận thức của cấp ủy về vai trò của công tác phát triển đảng viên và sự cần thiết đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, chú trọng lấy chất lượng làm chính, tránh chạy theo chỉ tiêu, thành tích. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng, trọng tâm là sinh hoạt chi bộ phải theo nề nếp, đảm bảo tính lãnh đạo, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng. Tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò của đoàn thanh niên, tổ chức công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác để tập hợp quần chúng, xây dựng, phát động các phong trào thi đua, thông qua đó phát hiện, lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên…

H.Lan

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: