• Xây dựng Đảng

Đồng chí Nguyễn Văn Thống - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy:

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng

25/08/2020 06:01 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 25/08/2020 | 06:01

STO - Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Trao đổi với phóng viên Báo Sóc Trăng, đồng chí Nguyễn Văn Thống - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết:

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban kiểm tra phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy tham mưu cấp ủy triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Định kỳ, thường trực cấp ủy tổ chức làm việc với ủy ban kiểm tra để nghe báo cáo về tình hình hoạt động và cho ý kiến xử lý những vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm...

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết cụ thể kết quả công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên trong nhiệm kỳ 2015 - 2020?

Đồng chí Nguyễn Văn Thống: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.255 lượt đảng viên, 3.225 lượt tổ chức (giảm 9 lượt đảng viên, tăng 715 lượt tổ chức so với nhiệm kỳ trước), trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 133 lượt tổ chức; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy kiểm tra 13 lượt tổ chức; ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương kiểm tra 989 lượt tổ chức, 30 lượt đảng viên; các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp huyện và tương đương kiểm tra 17 lượt tổ chức; đảng ủy cơ sở kiểm tra 2.073 lượt tổ chức, 215 lượt đảng viên; chi bộ kiểm tra 2.010 lượt đảng viên. Kết quả có 3.093 lượt tổ chức và 2.168 lượt đảng viên thực hiện tốt; 132 lượt tổ chức và 87 lượt đảng viên thực hiện chưa tốt (có 35 đảng viên và 87 tổ chức vi phạm, phải thi hành kỷ luật 35 đảng viên). Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác cán bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và  thực hiện những điều đảng viên không được làm…

Phóng viên: Đối với công tác giám sát chuyên đề tổ chức đảng, đảng viên, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Thống: Cấp ủy các cấp đã giám sát 1.763 lượt tổ chức, 2.110 lượt đảng viên (tăng 1.613 lượt đảng viên, 716 lượt tổ chức so với nhiệm kỳ trước), trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 111 lượt tổ chức, 1 đảng viên; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy giám sát 2 tổ chức; ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương giám sát 653 lượt tổ chức, 44 lượt đảng viên; các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp huyện và tương đương giám sát 6 tổ chức; đảng ủy cơ sở giám sát 954 lượt tổ chức, 410 lượt đảng viên; đảng ủy bộ phận giám sát 37 lượt tổ chức; chi bộ giám sát 1.655 lượt đảng viên. Kết quả có 1.730 lượt tổ chức, 2.102 lượt đảng viên thực hiện tốt; 33 tổ chức, 8 đảng viên thực hiện chưa tốt (có dấu hiệu vi phạm, đã nhắc nhở rút kinh nghiệm 33 tổ chức, 7 đảng viên, chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 đảng viên). Nội dung giám sát chủ yếu là việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác cán bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện những điều đảng viên không được làm; kê khai tài sản, thu nhập…

Phóng viên: Riêng việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Thống: Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng vi phạm (giảm 4 tổ chức so với nhiệm kỳ trước), bằng các hình thức: khiển trách 5, cảnh cáo 2, trong đó, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương thi hành kỷ luật 3 tổ chức (có 2 đảng ủy cơ sở, 1 chi ủy chi bộ); đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 4 tổ chức (chi ủy chi bộ). Nội dung vi phạm chủ yếu là chưa chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ...

Thi hành kỷ luật 545 đảng viên vi phạm (giảm 220 đảng viên so với nhiệm kỳ trước), bằng các hình thức: khiển trách 333, cảnh cáo 167, cách chức 33, khai trừ 12, trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật 4 đảng viên; ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương kỷ luật 53 đảng viên; đảng ủy cơ sở kỷ luật 287 đảng viên; chi bộ kỷ luật 201 đảng viên. Trong số đảng viên bị kỷ luật có 169 cấp ủy viên, chiếm 31,01%. Nội dung vi phạm chủ yếu là việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết nội bộ; phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; cố ý làm trái; thiếu tinh thần trách nhiệm; quản lý tài chính, đất đai... Đảng viên bị kỷ luật công tác ở lĩnh vực: cơ quan đảng, chiếm 11,38%; cơ quan hành chính nhà nước, chiếm 30,64%; đoàn thể, chiếm 8,62%; lực lượng vũ trang, chiếm 20,55%; sản xuất kinh doanh, chiếm 1,28%; lĩnh vực khác, chiếm 27,53% so với số đảng viên bị kỷ luật. Ngoài ra, xóa tên và cho ra khỏi Đảng 961 trường hợp (tăng 548 trường hợp so với nhiệm kỳ trước).

Phóng viên: Đồng chí đánh giá thế nào về công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2015 - 2020?

Đồng chí Nguyễn Văn Thống: Nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đạt được nhiều kết quả quan trọng; nhiệm vụ kiểm tra, giám sát bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ; công tác giám sát được mở rộng, công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp có sự đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, số lượng đảng viên, tổ chức được kiểm tra, giám sát tăng so với nhiệm kỳ trước.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp triển khai, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; nghiên cứu, ban hành và tham mưu cấp ủy ban hành khá đầy đủ các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; phối hợp, tham mưu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, nhất là thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm; tham mưu cấp ủy sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát của Đảng.

Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Chú trọng kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo thông báo kết luận kiểm tra; xem xét, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng thời gian quy định; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; công tác phối hợp, tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, góp phần tích cực vào việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

QUỐC KIÊN (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: